Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 169)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 169)

1. (Sgk Toán 1 Trang 169). Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 32 + 7...40     b) 32 + 14......14 + 32

45 + 4....54 + 5     69 - 9......96 - 6

55 - 5... 40 + 5     57 - 1.......57 + 1

Phương pháp giải

- Tính giá trị ở mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 32 + 7 < 40     b) 32 + 14 = 14 + 32

45 + 4 < 54 + 5     69 - 9 < 96 - 6

55 - 5 > 40 + 5     57 - 1 < 57 + 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 169). Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải

Tóm tắt :

Dài : 97cm

Bớt đi : 2cm

Còn lại : ... cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của thanh gỗ lúc ban đầu trừ đi 2cm.

Lời giải chi tiết:

Thanh gỗ còn lại dài số xăng-ti-mét là:

   97 - 2 = 95 (cm)

   Đáp số: 95cm.

3. (Sgk Toán 1 Trang 169). Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 169) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Giỏ 1 có: 48 quả cam.

Giỏ 2 có : 31 quả cam.

Tất cả có : .... quả cam ?

Phương pháp giải

- Đọc các thông tin đã cho trong tóm tắt : số liệu đã có và yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam ở hai giỏ cộng với nhau.

Lời giải chi tiết:

Số quả cam có trong hai giỏ là:

   48 + 31 = 79 (quả)

   Đáp số: 79 quả.

4. (Sgk Toán 1 Trang 169). Kẻ thêm một đoạn thẳng để có:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 169) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Dùng thước kẻ vẽ một đoạn thẳng sao cho thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 169) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.