Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 170)

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 170)

1. (Sgk Toán 1 Trang 170). Viết các số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số:

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 170) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số từ 0 đến 10 rồi điền số thích hợp vào mỗi vạch của tia số.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 170) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 170). Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

a) 9.....7     2....5     0....1     8.....6

7.....9     5.....2     1....0     6.....6

b) 6....4     3.....8     5....1     2.....6

4....3     8.....10     1....0     6.....10

6....3     3.....10     5....0     2.....2

Phương pháp giải

Đếm từ 0 đến 10, số nào đếm trước thì có giá trị ít hơn.

Lời giải chi tiết:

a) 9 > 7     2 < 5     0 < 1     8 > 6

7 < 9     5 > 2     1 > 0     6 = 6

b) 6 > 4     3 < 8     5 > 1     2 < 6

4 > 3     8 < 10     1 > 0     6 < 10

6 > 3     3 < 10     5 > 0     2 = 2

3. (Sgk Toán 1 Trang 170).

a) Khoanh vào số lớn nhất:

   6, 3, 4, 9.

b) Khoanh vào số bé nhất:

   5, 7, 3, 8.

Phương pháp giải

So sánh các số rồi tìm số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất trong các số đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có : 3 < 4 < 6 < 9

Khoanh vào số 9.

b) Ta có: 3 < 5 < 7 < 8

Khoanh vào số 3.

4. (Sgk Toán 1 Trang 170). Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:..........................................................

b) Từ lớn đến bé:..........................................................

Phương pháp giải

So sánh rồi sắp xếp các số theo thứ tự cho trước.

Lời giải chi tiết:

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

5. (Sgk Toán 1 Trang 170). Đo độ dài của các đoạn thẳng:

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 170) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

- Dùng thước kẻ có chia vạch xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm đầu của đoạn thẳng; điểm còn lại trùng với vạch nào thì đó là độ dài của đoạn thẳng cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AB dài 5cm.

Đoạn thẳng MN dài 9cm.

Đoạn thẳng PQ dài 2cm.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.