Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 171)

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 171)

1. (Sgk Toán 1 Trang 171). Tính

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 171) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 171) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 171). Tính:

a)

6 + 2 =     1 + 9 =     3 + 5 =     2 + 8 =     4 + 0 =

2 + 6 =     9 + 1 =     5 + 3 =     8 + 2 =     0 + 4 =

b)

7 + 2 + 1 =     8 + 1 + 1 =     9 + 1 + 0 =

5 + 3 + 1 =     4 + 4 + 0 =     1 + 5 + 3 =

3 + 2 + 2 =     6 + 1 + 3 =     4 + 0 + 5 =

Phương pháp giải

a) Trong phép cộng, khi đổi chỗ hai số hạng thì kết quả không thay đổi.

b) Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a)

6 + 2 = 8     1 + 9 = 10     3 + 5 = 8     2 + 8 = 10     4 + 0 = 4

2 + 6 = 8     9 + 1 = 10     5 + 3 = 8     8 + 2 = 10     0 + 4 = 4

b)

7 + 2 + 1 = 10     8 + 1 + 1 = 10     9 + 1 + 0 = 10

5 + 3 + 1 = 9     4 + 4 + 0 = 8     1 + 5 + 3 = 9

3 + 2 + 2 = 7     6 + 1 + 3 = 10     4 + 0 + 5 = 9

3. (Sgk Toán 1 Trang 171). Số ?

3 +....=7     6 - ....= 1     ....+ 8 = 8

...+ 5 = 10     9 - ....= 3     9 - 7 = ....

8 + ...= 9     5 + ... = 9     5 - ... = 5

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 + 4 = 7     6 - 5 = 1     0 + 8 = 8

5 + 5 = 10     9 - 6 = 3     9 - 7 = 2

8 + 1 = 9     5 + 4 = 9     5 - 0 = 5

4. (Sgk Toán 1 Trang 171). Nối các điểm để có:

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 171) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành hình theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Ôn tập: Các số đến 10 (trang 171) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.