Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 8 (trang 71,72)

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 8 (trang 71,72)

1. (Sgk Toán 1 Trang 71). Tính:

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 8 (trang 71,72) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 8 (trang 71,72) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 71). Tính:

1 + 7 =     2 + 6 =     3 + 5 =     4 + 4 =

7 + 1 =     6 + 2 =     5 + 3 =     8 + 0 =

7 - 3 =     4 + 1 =     6 - 3 =     0 + 2 =

Phương pháp giải

Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống

Lời giải chi tiết:

1 + 7 = 8     2 + 6 = 8     3 + 5 = 8     4 + 4 = 8

7 + 1 = 8     6 + 2 = 8     5 + 3 = 8     8 + 0 = 8

7 - 3 = 4     4 + 1 = 5     6 - 3 = 3     0 + 2 = 2

3. (Sgk Toán 1 Trang 72). Tính:

1 + 2 + 5 =     3 + 2 + 2 =

2 + 3 + 3 =     2 + 2 + 4 =

Phương pháp giải

Cộng các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

1 + 2 + 5 = 8     3 + 2 + 2 = 7

2 + 3 + 3 = 8     2 + 2 + 4 = 8

4. (Sgk Toán 1 Trang 72). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 8 (trang 71,72) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Quan sát hình vẽ, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 6 + 2 = 8.

b) 4 + 4 = 8.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.