Toán lớp 1: Luyện tập (trang 75)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 75)

1. (Sgk Toán 1 Trang 75). Tính:

7 +1 =     6 + 2 =     5 + 3 =     4 + 4 =

1 + 7 =     2 + 6 =     3 + 5 =     8 - 4 =

8 - 7 =     8 - 6 =     8 - 5 =     8 + 0 =

8 - 1 =     8 - 2 =     8 - 3 =     8 - 0 =

Phương pháp giải

Tính giá trị các phép toán rồi viết kết quả vào chỗ trống

Lời giải chi tiết:

7 +1 = 8     6 + 2 = 8     5 + 3 = 8     4 + 4 = 8

1 + 7 = 8     2 + 6 = 8     3 + 5 = 8     8 - 4 = 4

8 - 7 = 1     8 - 6 = 2     8 - 5 = 3     8 + 0 = 8

8 - 1 = 7     8 - 2 = 6     8 - 3 = 5     8 - 0 = 8

2. (Sgk Toán 1 Trang 75). Số?

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 75) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 75) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 75). Tính:

4 + 3 + 1 =     8 - 4 - 2 =     2 + 6 - 5 =     8 + 0 - 5 =

5 + 1 + 2 =     8 - 6 + 3 =     7 - 3 + 4 =     3 + 3 - 4 =

Phương pháp giải

Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 + 3 + 1 = 8;     8 - 4 - 2 = 2;

5 + 1 + 2 = 8;     8 - 6 + 3 = 5;

2 + 6 - 5 = 3;     8 + 0 - 5 = 3

7 - 3 + 4 = 8;     3 + 3 - 4 = 2

4. (Sgk Toán 1 Trang 75). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 75) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

- Đếm số lượng quả táo, số quả bên ngoài và số quả còn trong giỏ.

- Viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính là: 8 - 2 = 6.

5. (Sgk Toán 1 Trang 75). Nối ô trống với số thích hợp:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 75) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

- Tính giá trị của các phép tính đã cho.

- Nối số cho trước với ô trống thích hợp, sao cho số đó thỏa mãn điều kiện bài toán yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 75) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.