Toán lớp 1: Luyện tập (trang 82)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 82)

1. (Sgk Toán 1 Trang 82). Tính:

9 + 1 =     8 + 2 =     7 + 3 =     6 + 4 =     5 + 5 =

1 + 9 =     2 + 8 =     3 + 7 =     4 + 6 =     10 + 0 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 = 10     8 + 2 = 10     7 + 3 = 10     6 + 4 = 10     5 + 5 = 10

1 + 9 = 10     2 + 8 = 10     3 + 7 = 10     4 + 6 = 10     10 + 0 = 10

2. (Sgk Toán 1 Trang 82). Tính:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 82) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 82) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 82). Số?

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 82) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Viết các phép cộng hai số có giá trị bằng 10 rồi điền số còn thiếu vào các chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 82) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

4. (Sgk Toán 1 Trang 82). Tính:

5 + 3 + 2 =     4 + 4 + 1 =     6 + 3 - 5 =     5 + 2 - 6 =

Phương pháp giải

Tính cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

5 + 3 + 2 = 10     4 + 4 + 1 = 9     6 + 3 - 5 = 4     5 + 2 - 6 = 1

5. (Sgk Toán 1 Trang 82). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 82) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm số gà đang có, số gà đến thêm và tất cả số con gà rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính là: 7 + 3 = 10.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.