Toán lớp 1: Luyện tập (trang 85)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 85)

1. (Sgk Toán 1 Trang 85). Tính:

a)

10 - 2 =     10 - 4 =     10 - 3 =     10 - 7 =     10 - 5 =

10 - 9 =     10 - 6 =     10 - 1 =     10 - 0 =     10 - 10 =

b)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 85) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 10 - 2 = 8     10 - 4 = 6     10 - 3 = 7     10 - 7 = 3     10 - 5 = 5

10 - 9 = 1     10 - 6 = 4     10 - 1 = 9     10 - 0 = 10     10 - 10 = 0

b)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 85) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 85). Số ?

5 + .... = 10     .... - 2 = 6     10 - .... = 4     2 + .... = 9

8 - .... = 1     .... + 0 = 10     10 - ....= 8     4 + .... = 7

Phương pháp giải

Nhẩm phép tính trong phạm vi 10 đã học rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 + 5 = 10     8 - 2 = 6     10 - 6 = 4     2 + 7 = 9

8 - 7 = 1     10 + 0 = 10     10 - 2 = 8     4 + 3 = 7

3. (Sgk Toán 1 Trang 85). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 85) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm số lượng các vật, xác định các vật được thêm vào hay bớt đi rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 - 2 = 8.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.