Toán lớp 1: Luyện tập (trang 88)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 88)

1. (Sgk Toán 1 Trang 88). Tính:

1 + 9 =     2 + 8 =     3 + 7 =     4 + 6 =     5 + 5 =

10 - 1 =     10 - 2 =     10 - 3 =     10 - 4 =     10 - 5 =

6 + 4 =     7 + 3 =     8 + 2 =     9 + 1 =     10 + 0 =

10 - 6 =     10 - 7 =     10 - 8 =     10 - 9 =     10 - 0 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 + 9 = 10     2 + 8 = 10     3 + 7 = 10     4 + 6 = 10     5 + 5 = 10

10 - 1 = 9     10 - 2 = 8     10 - 3 = 7     10 - 4 = 6     10 - 5 = 5

6 + 4 = 10     7 + 3 = 10     8 + 2 = 10     9 + 1 = 10     10 + 0 = 10

10 - 6 = 4     10 - 7 = 3     10 - 8 = 2     10 - 9 = 1     10 - 0 = 10

2. (Sgk Toán 1 Trang 88). Số?

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 88) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

- Thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi điền kết quả vào các ô trống.

- Tìm số còn thiếu của mỗi phép tính sao cho kết quả bằng 5.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 88) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 88). Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm.

10....3 + 4     8....2 + 7     7.....7 - 1

9..... 7 + 2     10....1 + 9     2 + 2 ....4 - 2

6 - 4....6 + 3     5 + 2....2 + 4     4 + 5 ....5 + 4

Phương pháp giải

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

10 > 3 + 4     8 < 2 + 7     7 > 7 - 1

9 = 7 + 2     10 = 1 + 9     2 + 2 > 4 - 2

6 - 4 < 6 + 3     5 + 2 > 2 + 4     4 + 5 = 5 + 4

4. (Sgk Toán 1 Trang 88). Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1 : 6 bạn.

Tổ 2 : 4 bạn.

Cả hai tổ : ....bạn ?

Phương pháp giải

Viết phép tính cộng số người của tổ 1 và tổ 2 đã cho rồi tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

Cả hai tổ có số bạn là: 6 + 4 = 10.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.