Toán lớp 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (trang 86,87)

Toán lớp 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (trang 86,87)

1. (Sgk Toán 1 Trang 86). Tính:

a) 3 + 7 =     4 + 5 =     7 - 2 =     8 - 1 =

6 + 3 =     10 - 5 =     6 + 4 =     9 - 4 =

b)

Toán lớp 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (trang 86,87) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Tìm giá trị của phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.

Lời giải chi tiết:

a) 3 + 7 = 10     4 + 5 = 9     7 - 2 = 5     8 - 1 = 7

6 + 3 = 9     10 - 5 = 5     6 + 4 = 10     9 - 4 = 5

b)

Toán lớp 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (trang 86,87) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 87). Số?

Toán lớp 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (trang 86,87) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Điền số vào ô trống còn thiếu sao cho tổng hai ô cùng hàng bằng giá trị của số đã cho ở hàng trên cùng.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (trang 86,87) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 87). Viết phép tính thích hợp:

a)

Toán lớp 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (trang 86,87) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b) Có : 10 quả bóng

   Cho : 3 quả bóng

   Còn : .... quả bóng ?

Phương pháp giải

a) Đếm số thuyền ở mỗi hàng rồi viết phép tính tìm cả hai hàng bằng bao nhiêu.

b) Viết phép tính là số quả bóng có ban đầu trừ đi số quả bóng đã cho, rồi tìm kết quả phép tính đó.

Lời giải chi tiết:

a) 4 + 3 = 7.

b) 10 - 3 = 7.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.