Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 10 (trang 83,84)

Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 10 (trang 83,84)

1. (Sgk Toán 1 Trang 83). Tính:

a)

Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 10 (trang 83,84) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b)

1 + 9 =     2 + 8 =     3 + 7 =     4 + 6 =     5 + 5 =

10 - 1 =     10 - 2=     10 - 3 =     10 - 4 =     10 - 5 =

10 - 9 =     10 - 8 =     10 - 7 =     10 - 6 =     10 - 0 =

Phương pháp giải

a) Trừ các số theo cột dọc rồi viết kết quả vào chỗ trống.

b) Tìm giá trị các phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 10 (trang 83,84) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b)

1 + 9 = 10     2 + 8 = 10     3 + 7 = 10     4 + 6 = 10     5 + 5 = 10

10 - 1 = 9     10 - 2= 8     10 - 3 = 7     10 - 4 = 6     10 - 5 = 5

10 - 9 = 1     10 - 8 = 2     10 - 7 = 3     10 - 6 = 4     10 - 0 = 10

2. (Sgk Toán 1 Trang 83). Số?

Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 10 (trang 83,84) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Tìm các cặp số có tổng bằng 10 rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 10 (trang 83,84) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 84). Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm.

9....10     3 + 4 ....10     6....10 - 4

10....4     6 + 4 ....4     6 ....9 - 3

Phương pháp giải

- Tìm giá trị các phép tính.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

9 < 10     3 + 4 < 10     6 = 10 - 4

10 > 4     6 + 4 > 4     6 = 9 - 3

4. (Sgk Toán 1 Trang 84). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 10 (trang 83,84) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

- Đếm tất cả số quả bí đỏ; số bí đỏ Bác Gấu chở đi và số quả còn lại.

- Viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính là: 10 - 4 = 6.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.