Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 9 (trang 76,77)

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 9 (trang 76,77)

1. (Sgk Toán 1 Trang 76). Tính:

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 9 (trang 76,77) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 9 (trang 76,77) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 76). Tính:

2 + 7 =     4 + 5 =     3 + 6 =     8 + 1 =

0 + 9 =     4 + 4 =     1 + 7 =     5 + 2 =

8 - 5 =     7 - 4 =     0 + 8 =     6 - 1 =

Phương pháp giải

Tính cộng hoặc trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 + 7 = 9     4 + 5 = 9     3 + 6 = 9     8 + 1 = 9

0 + 9 = 9     4 + 4 = 8     1 + 7 = 8     5 + 2 = 7

8 - 5 = 3     7 - 4 = 3     0 + 8 = 8     6 - 1 = 5

3. (Sgk Toán 1 Trang 77). Tính:

4 + 5 =     6 + 3 =     1 + 8 =

4 + 1 + 4 =     6 + 1 + 2 =     1 + 2 + 6 =

4 + 2 + 3 =     6 + 3 + 0 =     1 + 5 + 3 =

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

4 + 5 = 9     6 + 3 = 9     1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9     6 + 1 + 2 = 9     1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9     6 + 3 + 0 = 9     1 + 5 + 3 = 9

4. (Sgk Toán 1 Trang 77). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 9 (trang 76,77) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm số hình hoặc số người ở mỗi câu; số lượng được thêm vào rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 8 + 1 = 9;     b) 7 + 2 = 9.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.