Điền dấu > , = , < vào chỗ trống 1942….998, 1999… 2000, 6742….6722, 900 + 9…9009Điền dấu > , = , < vào chỗ trống 1942….998, 1999… 2000, 6742….6722, 900 + 9…9009

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 3): Điền dấu > , = , < vào chỗ trống

a) 1942….998

1999… 2000

6742….6722

900 + 9…9009

b) 9650…9651

9156….6951

1965….1956

6591…6591

Lời giải:

Quảng cáo

a) 1942 > 998

1999 < 2000

6742 > 6722

900 + 9 < 9009

(vì 900 + 9 = 909 < 9009)

b) 9650 < 9651

9156 > 6951

1965 > 1956

6591 = 6591

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 bài So sánh các số trong phạm vi 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


so-sanh-cac-so-trong-pham-vi-10000.jsp