Điền dấu > , = , < vào chỗ trống 1 km ...985m, 600 cm… 6m, 797mm… 1mĐiền dấu > , = , < vào chỗ trống 1 km ...985m, 600 cm… 6m, 797mm… 1m

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 3): Điền dấu > , = , < vào chỗ trống

a)1 km ...985m

600 cm… 6m

797mm… 1m

b)60 phút…1 giờ

50 phút….1 giờ

70 phút…1 giờ

Lời giải:

Quảng cáo

a) 1 km > 985 m (vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m)

600 cm = 6 m

979 mm < 1 m (vì 1 m = 1000 mm, mà 797 mm < 1000 mm)

b) 60 phút = 1 giờ

50 phút < 1 giờ

70 phút > 1 giờ

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 bài So sánh các số trong phạm vi 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


so-sanh-cac-so-trong-pham-vi-10000.jsp