Bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Cho số 555, cách đọc nào dưới đây là đúng?

A. Năm trăm năm mươi lăm

B. Năm trăm lăm mươi lăm

C. Năm năm năm

D. Năm trăm năm lăm

Câu 2: Số 105 đọc là:

A. Một trăm linh năm

B. Một lẻ năm

C. Một trăm lẻ năm

D. Một trăm linh lăm

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 345; 435; 543; 534; 354 là:

A. 345

B. 543

C. 534

D. 1000

Câu 4: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 987,789,879,897,978,798.

A. 987,978,897,879,789,798.

B. 987,978,897,879,798,789.

C. 798,789,879,897,978,987.

D. 789,798,879,897,978,987.

Câu 5: Dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 300 + 40 + 5 … 354

A. >

B. <

C. =

D. Không so sánh được

Câu 6: Số liền sau của số chẵn lớn nhất có ba chữ số là:

A. 999

B. 998

C. 1000

D. 997

Câu 7: Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi nhận xét sau:

Bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Số liền trước của số 509 là ……..

A. 508

B. 507

C. 510

D. 509

Câu 9: Số có cách đọc là Năm trăm linh năm được viết như thế nào?

A. 500

B. 501

C. 505

D. 515

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống để được dãy số liên tiếp

Bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11: Số 555 đọc là năm trăm lăm mươi lăm.

A. Đúng

B. Sai

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học