Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Ghép kết quả với phép tính thích hợp.

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Ghép các phép tính có giá trị bằng nhau:

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Cô giáo có 30 cái kẹo, cô chia số kẹo đó cho các bạn học sinh, mỗi bạn được 3 cái. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh được cô giáo chia kẹo?

A.30 bạn

B. 10 bạn

C. 3 bạn

D. 33 bạn

Câu 4: Số 14 là kết quả của phép toán nào sau đây?

A. 2 × 8 + 3

B. 20 ÷ 4 + 5

C. 3 + 4 × 2

D. 20 ÷ 5 + 10

Câu 5: Tìm x, biết: 35 ÷ x = 5. Kéo thả số và phép tính thích hợp để tìm được giá trị của x.

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Hình dưới đây có Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải số ô vuông được tô màu. Đúng hay Sai ?

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

A. >

B. <

C. =

Câu 8: Kéo thả các dấu cho trước vào ô trống để được phép tính đúng (mỗi dấu chỉ sử dụng một lần)

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Giá trị của x thỏa mãn 20 < 22 là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ trống: Tích của hai số là 35 và gấp 5 lần thừa số thứ nhất.

Bài tập Ôn tập các bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học