Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4: Phép nhân nào thể hiện cho hình ảnh dưới đây?

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

A. 6 × 6 = 36

B. 6 × 5 = 30

C. 5 × 6 = 30

D. 5 × 6 = 36

Câu 5: Điền dấu >, < hoặc = thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Mỗi bạn có 6 món đồ chơi. Hỏi 9 bạn như thế có bao nhiêu món đồ chơi ?

A. 15 món đồ chơi

B. 60 món đồ chơi

C. 54 món đồ chơi

D. 53 món đồ chơi

Câu 7: Tích vào ô đúng hoặc sai của mỗi câu sau:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Điền số thích hợp để hoàn thành quy luật sau:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Ghép các phép toán có kết quả bằng nhau:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Tìm x, biết: x : 8 = 6

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12: Tích vào ô trống đứng trước các phép nhân có kết quả bằng 24.

Bài tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên