Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Giá trị 66 là kết quả của các phép tính nào sau đây ?

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Tổng nào sau đây có thể viết thành phép toán 13 x 3?

A. 13 + 13

B. 13 + 13 + 13 + 3

C. 13 + 3

D. 13 + 13 + 13

Câu 3: Điền chữ số thích hợp thay cho dấu (? ) để hoàn thành phép tính sau:

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4: Mỗi lớp ở trường em có 11 bạn tham gia biểu diễn văn nghệ. Hỏi năm lớp như vậy thì có bao nhiêu bạn tham gia biểu diễn văn nghệ?

Điền các số thích hợp để hoàn thiện lời giải cho bài toán:

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Giá trị của 34 x 2 + 125 là:

A. 203

B. 193

C. 213

D. 191

Câu 6: Điền số hoặc phép toán còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành lời giải cho bài toán sau:

Tìm x, biết: x : 4 = 7 + 13

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Điền dấu >,< hoặc = vào chỗ trống:

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi nhận định sau:

Bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Tìm một số, biết rằng lấy số đó cộng với tích của 24 và 2 thì được kết quả là 96. Số cần tìm là:

A. 38

B. 48

C. 24

D. 34

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên