Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Hình nào dưới đây có phần tô màu biểu diễn phân số Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải ?

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải của số nào có giá trị bằng 7?

A. 36

B. 24

C. 42

D. 66

Câu 3: Đáp án nào có giá trị nhỏ nhất?

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4: Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi câu sau:

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: : Một cửa hàng có 40m vải xanh, đã bán được Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

A. 45 m

B. 35 m

C. 1 m

D. 8 m

Câu 9:

Cần khoanh tròn bao nhiêu quả thì bằng Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải số quả dâu tây có hình dưới đây

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

A.3 quả

B. 4 quả

C. 5 quả

D. 6 quả

Câu 10: Ghép hình vẽ với phân số thích hợp:

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên