Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ

Bài 1: Ankan X có công thức cấu tạo :

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Tên gọi của X là

A. 2—isopropylbutan

B. 3—isopropylbutan

C. 2,3—đimetylpentan

D. 3,4—đimetylpentan

Bài 2: Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là

A. 3,4—đimetylpent—1—en

B. 2,3—đimetylpent—4—en

C. 3,4—đimetylpent—2—en

D. 2,3—đimetylpent—1—en

Bài 3: Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ?

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Bài 4: Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là

A. 1—brombutan

B. 2—brombutan

C. 1—brom—2—metylpropan

D. 2—brom—2—metylpropan

Bài 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo : CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat        B. vinyl axetat

C. vinyl fomat        D. anlyl fomat

Bài 6: Tên thay thế của chất có cấu tạo CH3CHClCH3

A. 2-clopropan        B. propyl clorua

C. propylclorua        D. 2-clo propan

Bài 7: Tên gọi của chất có CTCT dưới là:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

A. 2-etyl-3-metylbutan.        B. 3-etyl-2-metylbutan.

C. 2,3-đimetylpentan.        D. 2,3-đimetylbutan.

Bài 8: Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT :

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan

C. 3,3,5 -trimetylheptan

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan

Bài 9: Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl  ?

A. CH2 = C = CH-CH3        B. CH2 = CH-CH = CH2

C. CH2-CH-CH2 -CH = CH2        D. CH2 = CH - CH = CH - CH3

Bài 10: Chất dưới có tên gọi là ?

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

A. 2,2-đimetylbut-1-in

B. 2,2-đimeylbut-3-in

C. 3,3-đimeylbut-1-in

D. 3,3-đimeylbut-2-in

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C 2. A 3. D 4. A 5. B
6. A 7. C 8. C 9. B 10. C

Bài 1: Vẽ lại công thức cấu tạo của ankan X là:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy ankan X có tên gọi là: 2,3—đimetylpentan

⇒ Chọn C.

Bài 2: Hợp chất trong bài có liên kết đôi ⇒ Là anken ⇒ C có liên kết đôi ở đầu mạch đánh số 1.

Tên gọi là: 3,4—đimetylpent—1—en

⇒ Chọn A.

Bài 3: Trường hợp D là tên không đúng với tên gọi, tên gọi của hợp chất ở đáp án D phải là: 3,3 – đimetylpentan.

⇒ Chọn D.

Bài 4:

Vì chỉ tạo ra 1 sản phẩm là but – 1 – en nên hợp chất X phải có nhóm thế -Br ở đầu mạch ⇒ Tên gọi của X là: 1 – brombutan.

⇒ Chọn A.

Bài 5:

Ta có gốc CH2=CH- gọi là vinyl, nhóm CH3COO- gọi là axetat ⇒ Tên gọi của X CH3COOCH=CH2 là vinyl axetat.

⇒ Chọn B.

Bài 6:

Ta thấy nhóm thế -Cl ở vị trí C số 2. ⇒ Tên gọi của CH3CHClCH3 là: 2 – clopropan.

Tên thay thế cần viết liền không cách.

⇒ Chọn A.

Bài 7: Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy tên gọi của hợp chất là: 2, 3 – ddimetylpentan.

⇒ Chọn C.

Bài 8: Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X là:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy tên gọi của X là: 3,3,5 –trimetylheptan.

⇒ Chọn C.

Bài 9:

Vì CH2=CH- là vinyl nên CH2=CH-CH=CH2 là đivinyl.

⇒ Chọn B.

Bài 10: Hợp chất có liên kết ba ở đầu mạch ⇒ ankin ⇒ Tên gọi là: 3,3 – đimetylbut – 1 – in.

⇒ Chọn C.

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-hidrocacbon-nhien-lieu.jsp