Bài tập Tính chất của kim loại chọn lọc, có đáp ánBài 1: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

Quảng cáo

A. Cu        B. Al        C. Pb        D. Ba

Bài 2: Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

A. Cu        B. Al        C. Pb        D. Ba

Bài 3: Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

A. Cu        B. Al        C. Pb        D. Ba

Bài 4: Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:

A. Cu + ZnCl2        B. Zn + CuCl2

C. Ca + ZnCl2        D. Zn + ZnCl2

Bài 5: Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Cu, Ca, K, Ba        B. Zn, Li, Na, Cu

C. Ca, Mg, Li, Zn        D. K, Na, Ca, Ba

Quảng cáo

Bài 6: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:

A. Lần lượt NaOH và HCl.

B. Lần lượt là HCl và H2SO4.

C. Lần lượt NaOH và H2SO4 đặc nóng.

D. Tất a, b, c đều đúng.

Bài 7: Chọn mệnh đề đúng:

A. Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch bazơ.

B. Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch axit.

C. Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ

D. Tất cả các mệnh đề trên đều sai.

Bài 8: Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với axit.

B. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

C. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.

D. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với oxi.

Quảng cáo

Bài 9: Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:

A. Cu, Na        B. Zn, Ag

C. Mg, Ni        D. Cu, Ag

Bài 10: Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

A. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba

B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

C. Mg, K, Fe, Al, Na

D. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A 2. B 3. D 4. B 5. D
6. A 7. C 8. C 9. D 10. C

Bài 1: 

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất: Cu

⇒ Đáp án A

Bài 2:

Dụng cụ bằng vật liệu Al không nên dùng chứa dung dịch bazơ

Vì Al phản ứng được với dd bazơ

⇒ Đáp án B

Quảng cáo

Bài 3:

Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba

⇒ Đáp án D

Bài 4:

Cặp xảy ra phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

⇒ Đáp án B

Bài 5:

Nhóm kim loại có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường: K, Na, Ca, Ba

Đáp án A loại vì có Cu

Đáp án B loại vì có Cu và Zn

Đáp án C loại vì có Zn

⇒ Đáp án D

Bài 6:

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên lần lượt là NaOH và HCl

Al tan trong NaOH có khí

Mg tan trong HCl có khí

Cu không phản ứng với chất nào

⇒ Đáp án A

Bài 7:

Mệnh đề đúng: Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ

⇒ Đáp án C

Bài 8:

Mệnh đề đúng: Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.

⇒ Đáp án C

Bài 9:

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn. Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất: Cu, Ag

⇒ Đáp án D

Bài 10:

Các nhóm kim loại nào phản ứng với HCl sinh ra khí H2: Mg, K, Fe, Al, Na

⇒ Đáp án C

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 19 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2-kim-loai.jsp