Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 10: Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay

Với giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 10: Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 12 Bài 10.

Giải Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 10: Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay

Quảng cáo

1. Giai đoạn khởi đầu của công cuộc Đổi mới (1986-1995)

2. Giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoa, hiện đại hoa, bước đầu hội nhập kinh tế quốc tế (1996 - 2006)

Quảng cáo

3. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng (từ năm 2006 đến nay)

Luyện tập (trang 68)

Giải Lịch Sử 12 trang 68

Vận dụng (trang 68)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên