Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 1: Liên hợp quốc

Với giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 1: Liên hợp quốc sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 12 Bài 1.

Giải Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 1: Liên hợp quốc

Quảng cáo

1. Một số vấn đề cơ bản về Liên hợp quốc

Giải Lịch Sử 12 trang 8

2. Vai trò của Liên hợp quốc

Giải Lịch Sử 12 trang 10

Quảng cáo

Giải Lịch Sử 12 trang 11

Luyện tập (trang 11)

Vận dụng (trang 11)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên