Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 3: Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh

Với giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 3: Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 12 Bài 3.

Giải Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 3: Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh

Quảng cáo

1. Xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh

Giải Lịch Sử 12 trang 19

2. Xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế

Quảng cáo

Luyện tập (trang 21)

Giải Lịch Sử 12 trang 21

Vận dụng (trang 21)

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên