Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 15: Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc

Với giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 15: Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 12 Bài 15.

Giải Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 15: Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc

Quảng cáo

1. Hành trình tìm đường cứu nước (1911-1920)

Giải Lịch Sử 12 trang 98

2. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Quảng cáo

Giải Lịch Sử 12 trang 100

3. Chuẩn bị và lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945

Giải Lịch Sử 12 trang 102

Quảng cáo

4. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1969

Giải Lịch Sử 12 trang 104

Quảng cáo

Giải Lịch Sử 12 trang 106

Luyện tập (trang 106)

Vận dụng (trang 106)

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên