Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Với giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 12 Bài 7.

Giải Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Quảng cáo

1. Bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Giải Lịch Sử 12 trang 39

2. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Quảng cáo

Giải Lịch Sử 12 trang 44

3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Quảng cáo

Giải Lịch Sử 12 trang 45

Luyện tập (trang 45)

Vận dụng (trang 45)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên