Cách sử dụng Either / Either of trong Tiếng Anh hay, chi tiết

Cách sử dụng Either / Either of trong Tiếng Anh hay, chi tiết

Cách sử dụng Either / Either of trong Tiếng Anh

1. Cách dùng 

a. Cấu trúc 1

Either + N (Danh từ số ít)

Cấu trúc được sử dụng như một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: I don’t like playing football so I don’t want to go to either stadium.

= (Tôi không thích chơi đá bóng do đó tôi cũng không muốn đến một sân vận động nào cả.)

b. Cấu trúc 2

Either of + từ xác định + danh từ số nhiều

Ví dụ: Either of the players will win this football match.

= (Một trong hai đối thủ sẽ thắng trận bóng này).

c. Cấu trúc 3

Either of + O (Đại từ or tân ngữ)

Ví dụ: Do either of you have a book I can borrow?

= (Có ai trong mọi người có sách cho tôi mượn được không?).

d. Cấu trúc 4. “Either” khi được sử dụng độc lập trong câu thì nó nghĩa là người nói

không quan tâm đến sự lựa chọn và đôi khi nó còn đi với từ “one”.

Ví dụ:

A: What kind food do you often eat to? Salad or meat?

= (A: Bạn thích ăn loại đồ ăn nào? Sa lát hay thịt? )

B: Either/ Either one.

= (B: Cái nào cũng được)

e. Cấu trúc 5: Dùng either trong câu trả lời ngắn

Cách dùng: Nếu “too” và “also” được dùng trong câu khẳng định ý chỉ sự đồng ý với điều người nói đề cập thì either cũng tương tự, chỉ khác là được dùng trong câu mang ý phủ định.

Ví dụ:

A: I am not upset with his failure.

= (A: Tôi không thất vọng với thất bại của anh ấy.)

B: I am not either.

= (B: Tôi cũng không.)

f. Cấu trúc 6

 Cấu trúc: Dùng “Either” thay thế cho “Neither”: Either + V (động từ ở thể phủ định) có thể thay thế cho neither + V (động từ ở thể khẳng định).

Ví dụ: I am neither handsome nor rich.

= I am not either handsome or rich. (Tôi vừa không đẹp trai vừa không giàu.)

Xem thêm các loạt bài Ngữ pháp Tiếng Anh hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên