Cách sử dụng For, During và While trong tiếng AnhA. So sánh cách sử dụng For và During trong tiếng Anh

    Ta sử dụng for + một khoảng thời gian để chỉ ra khoảng thời gian mà một việc nào đó xảy ra.

    Chẳng hạn như: for two hours; for a week; for ages; ...

Ví dụ:

- We watched television for two hours last night.

(Tối qua chúng tôi đã xem tivi trong hai tiếng đồng hồ.)

- Victoria is going away for a week in September.

(Victoria sẽ đi vắng một tuần trong tháng chín.)

- Where have you been? I've been waiting for ages.

(Bạn ở đâu thế? Tôi chờ đã lâu lắm rồi.)

- Are you going away for the weekend?

(Cuối tuần bạn sẽ vắng nhà phải không?)

    Ta sử dụng during + danh từ để chỉ ra thời điểm mà một sự việc nào đó xảy ra (không dùng how long).

    Chẳng hạn như: during the film; during our holiday; during the night; ...

Ví dụ:

- I fell asleep during the film.

(Tôi đã ngủ gật trong khi xem phim.)

- We met a lot of people during our holiday.

(Chúng tôi đã gặp nhiều người trong kỳ nghỉ mát.)

- The ground is wet. It must have rained during the night.

(Mặt đất bị ướt. Chắc rằng đêm qua trời mưa.)

Với những từ chỉ thời gian (the morning / the afternoon / the summer ...) bạn có thể dùng in hoặc during:

- It must have rained in the night. (hay ...during the night.)

(Chắc hẳn là đêm qua trời đã mưa.)

- I'll phone you sometime during the afternoon. (hay ...in the afternoon)

(Tôi sẽ gọi điện cho anh một lúc nào đó trong buổi chiều.)

Bạn không thể dùng during để diễn đạt rằng một sự việc xảy ra trong bao lâu:

- It rained for three days without stopping. (không nói '...during three days.')

(Trời mưa liền 3 ngày không ngớt.)

So sánh duringfor:

- I fell asleep during the film. I was asleep for half an hour.

(Tôi đã ngủ gật khi xem phim. Tôi đã thiếp đi nửa giờ.)

Quảng cáo

B. So sánh cách sử dụng During và While trong tiếng Anh

Ta dùng during + danh từ:

- I fell asleep during the film.

(Tôi đã ngủ gật khi xem phim.)

- We met a lot of interesting people during our holiday.

(Chúng tôi đã gặp nhiều người thú vị trong thời gian đi nghỉ mát.)

- Robert suddenly began to fell ill during the examination.

(Robert bỗng bắt đầu bị ốm trong khoảng thời gian của kỳ thi.)

Ta dùng while + chủ ngữ + động từ:

- I fell asleep while I was watching television.

(Tôi đã ngủ gật khi xem TV.)

- We met a lot of interesting people while we were on holiday.

(Chúng tôi đã gặp nhiều người thú vị khi chúng tôi còn đang đi nghỉ mát.)

- Robert suddenly began to fell ill while he was doing the examination.

(Robert bỗng bắt đầu ốm trong khi đang thi.)

Quảng cáo

Một số ví dụ khác về cách sử dụng while:

- We saw Amanda while we were waiting for the bus.

(Chúng tôi nhìn thấy Amanda trong lúc đang chờ xe buýt.)

- While you were out, there was a phone call for you.

(Trong khi bạn đi vắng, có một cú điện thoại hỏi bạn.)

- Christopher read a book while I watched television.

(Christopher đọc sách trong khi tôi xem tivi.)

Khi đề cập tới tương lai, hãy dùng thì hiện tại (thay vì will) sau while:

- I'll be in London next week. I hope to see Tom while I'm there.

(không nói 'while I will be there')

(Tôi sẽ ở London tuần tới. Tôi hy vọng gặp Tom trong thời gian ở đó.)

- What are you going to do while you are waiting?

(không nói 'while you will be waiting')

(Bạn sẽ làm gì trong khi chờ đợi?)

Bài tập phân biệt for, during và while

Để làm bài tập phân biệt for, during và while, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt for, during và while.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.