Câu hỏi đuôi (Question Tag) trong tiếng AnhA. Ví dụ câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

    Câu hỏi đuổi (Question Tag) là loại câu hỏi ngắn mà trong tiếng Anh đàm thoại chúng ta thường đặt ở cuối câu. Trong câu hỏi đuôi, chúng ta sử dụng một trợ động từ (Auxiliary Verb: have/was/will/can/...). Đối với thì Hiện tại đơn (Present Simple) và thì Quá khứ đơn (Past Simple) chúng ta sử dụng do/does/did.

Ví dụ tình huống:

1.

- You haven't seen Mary today, have you?

No, I'm afraid not.

2.

- It was a good film, isn't it?

Yes, I really enjoyed it.

Trong hai ví dụ trên, Have you?wasn't it? là các Câu hỏi đuôi (Question Tag).

Dưới đây là một số ví dụ khác:

1.

- "Karen plays the piano, doesn't she?"

("Karen có chơi đàn piano, phải vậy không?")

"Well, yes, but not very well."

("Ồ phải rồi, nhưng không giỏi lắm.")

2.

- "You didn't lock the door, did you?"

("Bạn đã không khóa cửa, đúng không?")

"No, I forgot."

("Vâng, tôi đã quên.")

Quảng cáo

B. Dạng phủ định, khẳng định của câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

 • Thông thường, chúng ta sử dụng Câu hỏi đuôi ở dạng phủ định (Negative Question Tag) sau một câu khẳng định (Positive Sentence):

  Positive Sentence + Negative Question Tag

  - Mary will be here soon, won't she?

  - There was a lot of traffic, wasn't there?

  - Jim should pass the exam, shouldn't he?

 • và sử dụng Câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định (Positive Question Tag) sau một câu phủ định (Negative Sentence)

  Negative Sentence + Positive Question Tag

  - Mary won't be late, will she?

  - They don't like us, do they?

  - You haven't got a car, have you?

    Bạn cần chú ý tới ý nghĩa của yesno trong câu trả lời của câu phủ định:

Ví dụ:

- You're not going out today, are you?

(Hôm này bạn không đi chơi phải không?)

Trả lời:

-- Yes. (=Yes, I am going out)

(Có. (=Có, tôi có đi chơi))

-- No. (=No, I am not going out)

(Không. (=Không, tôi không đi chơi))

C. Ngữ điệu và ý nghĩa của Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

    Ý nghĩa của câu hỏi đuôi phụ thuộc vào ngữ điệu diễn đạt nó. Nếu bạn hạ giọng thì có nghĩa là bạn không thực sự đặt câu hỏi cho người đối thoại, mà là bạn có "nhã ý" muốn người nghe đồng tình với bạn.

Ví dụ:

1.

- "It's a nice day, isn't it?"

("Thật là một ngày đẹp trời, anh có thấy như vậy không?")

"Yes, lovely."?

("Vâng, rất tuyệt.")

2

.

- "Tim doesn't look well today, does he?"

("Tim hôm nay trông không được khỏe lắm, phải vậy không anh?")

"No, he looks very tired."

("Vâng, anh ấy trong rất mệt mỏi.")

3.

- She's very pretty. She's got beautiful eyes, hasn't she?

(Cô ấy rất xin. Cô ấy có đôi mắt đẹp, có phải vậy không?)

    Nhưng khi bạn lên giọng ở phần câu hỏi đuôi, thì đó thực sự là bạn muốn hỏi lại người nghe.

Ví dụ:

- "You haven't seen Mary today, have you?"

(= Have you seen Mary today by any chance?)

("Hôm nay bạn không gặp Mary phải không?")

(= Hôm nay có lúc nào bạn gặp được Mary không?)

"No, I'm afraid not."

("Vâng, tôi không gặp.")

    Chúng ta thường sử dụng câu phủ định đi với với câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định (Negative Sentence + Positive Question Tag) để hỏi điều gì đó. Câu hỏi được lên giọng ở phần cuối.

Ví dụ:

1.

- "You haven't got a pen, have you?"

("Bạn không có cây bút nào, phải không?")

"Yes, here you are."

("Có chứ, bút đây.")

2.

- "You couldn't do me a favour, could you?"

("Anh không thể giúp em được, có phải không?")

"It depends what it is."

("Phải tùy vào đó là chuyện gì đã.")

3.

- "You don't know where Karen is, do you?"

("Bạn không biết Karen đang ở đâu, phải không?")

"Sorry, I've no idea."'

("Rất tiếc, tôi không biết.")

Quảng cáo

D. Câu hỏi đuôi cho Let's, câu mệnh lệnh cách

 • Sau Let's ..., câu hỏi đuôi là ...Shall we?:

  - Let's go for a walk, shall we?

 • Sau câu mệnh lệnh cách (Do.../Don't do ...), câu hỏi đuôi thường là ...will you?:

  - Open the door, will you?

  (Hãy mở cửa, được không?)

  - Don't be late, will you?

  (Đừng đến trễ, được chứ?)

Ghi chú: Trong câu hỏi đuôi, ...aren't I? = "am I not?"

- I'm late, aren't I?

(Tôi đến trễ, phải vậy không?)

Bài tập câu hỏi đuôi

Để làm bài tập câu hỏi đuôi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu hỏi đuôi.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.