Cách dùng A – An – Some trong Tiếng Anh hay, chi tiếtCách dùng A – An – Some trong Tiếng Anh hay, chi tiết

Tải xuống

Cách dùng A – An – Some trong Tiếng Anh

I. Cách dùng a/an

-   Trước một danh từ số ít đếm được.
Ex: We need a microcomputer (Chúng tôi cần một máy vi tính). / He eats an ice-cream.
- Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định.
Exa lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba) / a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần tư)

**Không dùng mạo từ bất định(a / an) trong các trường hợp sau:
-  Trước danh từ số nhiều

- Trước danh từ không đếm được
Ex: He gave us good advice (Ông ta cho chúng tôi những lời khuyên hay). 

               I write on paper (Tôi ghi trên giấy)
- Trước tên gọi các bữa ăn, trừ phi có tính từ đứng trước các tên gọi đó
Ex: They have lunch at eleven (họ dùng cơm trưa lúc 11 giờ)
But: You gave me a delicious dinner (bạn đã cho tôi một bữa ăn tối thật ngon miệng).

II. Cách sử dụng Some

- Some có thể dùng với danh từ đếm được ( số nhiều) và không đếm được

VD: some books, some water, some rice, some houses, etc.

-Some dùng trong câu khẳng định

VD: I need some candies, He has bought some houses.

- Tuy nhiên, khi chúng ta muốn đề nghị hay yêu cầu một cái gì đó thì sẽ dùng "some" thay thế cho "any".
 VD : Would you like some coffee?

Is there some ham in the fridge, mum? I'm very hungry.

Bài tập: Điền “some, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. … orange juice

2. … orange

3. … carrot

4. … onions

5. … water

6 … tomato

7. … rice

8. … bread

9_ apples

10. . … banana

11.… vegetables

12. . … beans

Key: 

1.some.orange juice

2.an.. orange

3. .a.. carrot

4.some.. onions

5.some.water

6..a. tomato

7. .some. rice

8. .some. bread

9. _someapples

10. ..a. banana

11..some.. vegetables

12. some.. beans

3. .a.. potato

Tải xuống

Xem thêm các loạt bài Ngữ pháp Tiếng Anh hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.