Cách sử dụng giới từ in, at, on (chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh - Phần 1A. Giới từ in chỉ nơi chốn trong tiếng Anh

Giới từ in khi được dùng để chỉ nơi chốn, địa điểm hay vị trí thì thường được sử dụng với các khoảng không gian:

 • Với các khoảng không gian lớn như vũ trụ, thành phố, thị trấn, quốc gia:

  in space

  in a town/country

  in the city/centre

 • Với các khoảng không gian chứa nước:

  in a pool

  in the sea

  in a river

 • Với các hàng, đường thẳng:

  in a line

  in a row

  in a queue

 • Với khoảng không gian khép kín như phòng, tòa nhà, cái hộp, ...:

  in a room

  in a building

  in a box

 • Với khoảng không gian mở như vườn, công viên, ...:

  in a park

  in a garden

Bạn xét các ví dụ sau:

- There's no one in the room / in the building / in the garden.

(Không có ai trong phòng / trong tòa nhà / trong vườn.)

- What have you got in your hand / in your mouth?

(Bạn có cái gì trên tay / trong miệng vậy?)

- When we were in Italy, we spent a few days in Venice. (không nói 'at Venice')

(Lúc chúng tôi bên Ý, chúng tôi ở Venice vài ngày.)

-I have a friend who lives in a small village in the mountains.

(Tôi có người bạn sống tại một làng nhỏ ở trên núi.)

- Look at those people swimming in the pool / in the sea / in the river.

(Hãy quan sát những người đang bơi trong bể bơi / trên biển / trên sông.)

Quảng cáo

B. Giới từ at chỉ nơi chốn trong tiếng Anh

Giới từ at khi được dùng để chỉ nơi chốn thường được sử dụng để chỉ một địa điểm cụ thể. Chẳng hạn như:

at the bus top

at the door

at the window

at reception

Một số ví dụ:

- Who is that man standing at the bus stop / at the door / at the window?

(Người đàn ông đang đứng chỗ chờ xe buýt / nơi cửa / ở cửa sổ kia là ai vậy?)

- Turn left at the traffic lights / at the church / at the roundabout.

(Hãy rẽ trái chỗ đèn giao thông / chỗ nhà thờ / tại bùng binh.)

- Write your name at the top / at the bottom of the page.

(Hãy viết tên bạn lên đầu / xuống cuối trang giấy.)

- Angela's house is the white one at the end of the street.

(Nhà của Angela là ngôi nhà màu trắng nơi cuối phố đó.)

- When you leave the hotel, please leave your key at reception.

(Khi bạn ra khỏi khách sạn, làm ơn để chìa khóa tại bàn tiếp tân.)

Quảng cáo

C. Giới từ on chỉ nơi chốn trong tiếng Anh

Giới từ on khi được dùng để chỉ nơi chốn thì thường được sử dụng để chỉ các vị trí trên các bề mặt (bức tường, sàn nhà, trang sách, ...) hoặc trên đường, vỉa hè, ... hoặc chỉ hướng (trái, phải, ...) hoặc trên hòn đảo, ... hoặc trên một bộ phận của cơ thể, ...

- I sat on the floor / on the ground / on the grass / on a chair / on the beach.

(Tôi ngồi trên sàn / trên mặt đất / trên bãi cỏ / trên ghế / trên bãi biển.)

- There's dirty mark on the wall / on the ceilling / on your nose / on your shirt.

(Có một vết bẩn trên tường / trên trần nhà / trên mũi bạn / trên áo bạn.)

- Have you seen the notice on the notice board / on the door?

(Bạn đã đọc thông báo trên bảng thông báo / trên cửa chưa?)

- You'll find details of TV programes on page seven (of the newpaper).

(Bạn sẽ tìm thấy chi tiết của các chương trình truyền hình ở trang 7 (trên tờ báo).)

D. Phân biệt các giới từ in, at và on trong tiếng Anh

 • So sánh inat:

  1.

  - There were a lot of people in the shop. It was very crowded.

  (Có nhiều người trong cửa hàng. Nơi đó rất đông đúc.)

  - Go along this road, then turn left at the shop. (ai đó chỉ đường)

  (Hãy đi theo con đường này, rồi rẽ trái chỗ cửa hàng.)

  2.

  - I'll meet you in the hotel lobby.

  (Tôi sẽ gặp bạn trong hành lang khách sạn.)

  - I'll meet you at the entrance to the hotel.

  (Tôi sẽ gặp bạn tại lối vào khách sạn.)

 • So sánh aton:

  - There is somebody at the door. Shall I go and see who it is?

  (Có người nào đó nơi cửa. Tôi ra xem là ai nhé?)

  - There is a notice on the door. It says "Do not disturb".

  (Có một ghi chú trên cửa. Trên đó ghi "Không làm phiền".)

 • So sánh inon:

  - There is some water in the bottle.

  (Có một chút nước ở trong chai.)

  - There is a label on the bottle.

  (Trên chai có một nhãn hiệu.)

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng của các giới từ in, at, on khi được dùng để chỉ nơi chốn trong chương tiếp theo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.

Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn)

Để làm bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn).

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.