Động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 5)A. Động từ + IN trong tiếng Anh

 • believe IN...:

  - Do you believe in God? (= do you believe that God exist?)

  (Bạn có tin vào Thượng đế không? (= Bạn có tin rằng Thượng đế tồn tại không?))

  - I believe in saying what I think?

  (= I believe it is right to say what I think)

  (Tôi tin tưởng khi nói những gì mình nghĩ. )

  (= tôi tin rằng là đúng đắn khi nói những điều mình nghĩ)

  Nhưng "believe something" = tin rằng điều đó là đúng; "believe somebody" = tin rằng điều họ nói là đúng.

 • specialise IN...:

  - Helen is a lawyer. She specialises in company law.

  (Helen là luật sư. Cô ấy chuyên về luật công ty.)

 • succeed IN...:

  - I hope you succeed in finding the job you want.

  (Tôi hy vọng bạn tìm được công việc mong muốn.)

Quảng cáo

B. Động từ + INTO trong tiếng Anh

 • break INTO...:

  - Our house was broken into a few days ago but nothing was stolen.

  (Cách đây vài ngày nhà tôi đã bị đột nhập nhưng không mất mát gì.)

 • crash / drive / bump / run INTO...:

  - He lost control of the car and crashed into a wall.

  (Ông ta không điều khiển nổi chiếc xe nữa và đâm sầm vào một bức tường.)

 • divide / cut / split something INTO (two or more parts) — Chia, cắt cái gì đó thành 2 phần hay nhiều phần:

  - The book is divided into three parts.

  (Quyển sách được chia thành 3 phần.)

  - Cut the meat into small parts before frying it.

  (Hãy cắt thịt ra thành các miếng nhỏ trước khi rán.)

 • translate (a book ...) FROM one language INTO another

  - George Orwell's book have been translated into many languages.

  (Cuốn sách của Goerge Orwell đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.)

C. Động từ + WITH trong tiếng Anh

 • collide WITH...:

  - There was an accident this morning. A bus collided with a car.

  (NHƯNG crashed into)

  (Có một tai nạn sáng nay. Một chiếc xe buýt đụng phải một chiếc xe hơi.)

 • fill something WITH... (NHƯNG full of):

  - Take this saucepan and fill it with water.

  (Hãy cầm lấy cái chảo này và đổ nước vào.)

 • provide / supply somebody WITH...:

  - The school provides all its students with books.

  (Trường học cung cấp sách cho tất cả học sinh.)

Quảng cáo

D. Động từ + WITH trong tiếng Anh

 • happen TO...:

  - What happened to that gold watch you used to have?

  (= where is it now?)

  (Chuyện gì đã xảy ra với chiếc đồng hồ vàng mà bạn thường đeo vậy? )

  (= nó đâu rồi?)

 • prefer one thing/person TO another:

  - I prefer tea to coffee.

  (Tôi thích trà hơn cà phê.)

E. Động từ + ON trong tiếng Anh

 • concentrate ON...:

  - Don't look out of the window. Concentrate on your work.

  (Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hãy tập trung vào việc của anh đi.)

 • insist ON...:

  - I wanted to go alone but they insisted on coming with me.

  (Tôi muốn đi một mình nhưng họ đã nài nỉ xin đi cùng tôi.)

 • spend (money) ON...:

  - How much money do you spend on food each week?

  (Bạn tốn bao nhiêu tiền thức ăn mỗi tuần.)

Bài tập Động từ + giới từ

Để làm bài tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.