Danh từ ghép trong tiếng Anh (Phần 1)Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Chắc bạn đã từng biết đến khái niệm danh từ ghép và đã từng sử dụng hay từng làm bài tập mà có một số từ chẳng hạn như football, swimming pool, software, … Các danh từ này là các danh từ ghép. Và trong tiếng Việt thường ngày, chúng ta cũng hay sử dụng, ví dụ: nhà cửa, ruộng vườn, máy bay, …

Trong chương này chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm danh từ ghép trong tiếng Anh và các cách cấu thành danh từ ghép khác nhau.

Danh từ ghép là gì ?

Danh từ ghép là danh từ được tạo thành từ 2 hay nhiều từ.

Một số ví dụ:

 
Football 
software 
swimming pool

Các cấu trúc cấu thành danh từ ghép trong tiếng Anh

 • Cấu trúc danh từ + danh từ

   
  petrol tank   London Transport    sky-jacker 
  river bank   kitchen table     winter clothes
  
 • Cấu trúc danh từ + danh động từ

   
  fruit picking   lorry driving     coal-mining 
  weight-lifting   bird-watching     surf-riding
  
 • Cấu trúc danh động từ + danh từ

   
  waiting list    diving-board     driving licence 
  landing card    dining-room      swimming pool
  
 • Cấu trúc tính từ + danh từ

   
  Software
  blackboard
  
 • Cấu trúc động từ + giới từ

   
  check-out
  
 • Cấu trúc danh từ + cụm giới từ

   
  mother-in-law
  
 • Cấu trúc giới từ + danh từ

   
  underworld
  
 • Cấu trúc danh từ + tính từ

   
  truckful
  

Qui tắc cấu thành danh từ ghép trong tiếng Anh

1. Khi danh từ thứ hai thuộc sở hữu hay là một phần của danh từ thứ nhất

 
shop window  picture frame  college library 
church bell  garden gate   gear lever
Quảng cáo

Ghi chú: các danh từ biểu thị lượng: lump, part, piece, slice, … không thể sử dụng theo cách này. Bạn phải sử dụng cấu trúc of + danh từ.

 
a piece of cake 
a slice of bread

2. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ địa điểm hay vị trí của danh từ thứ hai

 
city street    comer shop 
country lane    street market

3. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ thời gian của danh từ thứ hai

 
summer holiday   Sunday paper 
November fogs   spring flowers

4. Khi danh từ đầu tiên có thể biểu thị chất liệu tạo ra danh từ thứ hai

 
steel door    rope ladder 
gold medal    stone wall 
 • Các danh từ woolwood không được sử dụng trong dạng này, bởi vì chúng có dạng tính từ cho riêng hai danh từ này, đó là woolenwooden.

 • Danh từ gold có dạng tính từ là golden, và tính từ này chỉ được sử dụng trong các câu dạng như sau:

   
  a golden handshake
  a golden opportunity
  golden hair
  
 • Khi danh từ đầu tiên có thể biểu thị nguồn nhiên liệu được sử dụng cho danh từ thứ hai hoạt động

   
  Gas fire 
  petrol engine
  oil stow
  

5. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ mục đích của danh từ thứ hai

 
coffee cup      escape hatch     chess board 
reading lamp     skating rink     golf club

6. Các danh từ chỉ khu vực làm việc, chẳng hạn như factory, farm, mine, … có thể được đặt trước bởi một danh từ chỉ tên sản phẩm mà nhà máy, khu mỏ, … đó tạo ra.

 
fish-farm     gold-mine      oil-rig

7. Các danh từ ghép thường đươc sử dụng để chỉ các nghề nghiệp, các môn thể thao và người thực hiện chúng.

 
sheep farming      sheep farmer    pop singer 
wind surfing      water skier     disc jockey

và cho các môn thể thao đối kháng giữa 2 vận động viên hoặc hai đội, ….

 
football match     tennis tournament 
beauty contest     car rall

8. Khi danh từ thứ nhất có thể diễn đạt những gì mà danh từ thứ hai liên quan tới.

 • Ví dụ một tiểu thuyết hư cấu có thể là:

   
  detective/murder/mystery/ghost/terror/spy story
  
 • Ví dụ chúng ta có thể mua các vé:

   
  bus/train/plane tickets
  
 • Ví dụ chúng ta có thể trả các hóa đơn, lệ phí, phí:

   
  fuel/laundry/ milk/telephone bills, entry fees, income tax, 
  car insurance, water rates, parking fines.
  
 • Tương tự, với các danh từ liên quan tới hội nghị, phòng, ban, khoa, …

   
  housing committee, education department, peace talks
  

Cách phát âm đối với danh từ ghép

 • Với các danh từ ghép có cấu trúc danh từ + danh động từdanh động từ + danh từ thì trọng âm rơi vào từ đầu tiên trong danh từ ghép.

 • Với các danh từ ghép được sử dụng để chỉ tên vị trí của một vật cụ thể (ví dụ tên đường, tên cầu, …) thì hai từ trong danh từ ghép đều có trọng âm là như nhau.

   
  King's Road      Waterloo Bridge       Leicester Square
  
 • Nhưng có một trường hợp ngoại lệ bạn cần ghi nhớ. Với các danh từ ghép mà từ cuối cùng là STREET thì trọng âm sẽ rơi vào từ STREET này.

   
  Bond Street 
  Oxford Street
  
Quảng cáo

Bài tập Danh từ ghép

Để làm bài tập Danh từ ghép, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ ghép.

Các loạt bài khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.