Sở hữu cách của danh từ trong tiếng Anh    Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Chắc các bạn đã biết đến khái niệm tính từ sở hữu trong tiếng Anh (ví dụ my, your, his/her, …) để chỉ vật gì đó thuộc quyền sở hữu của ai đó. Vậy ngoài tính từ sở hữu ra, trong tiếng Anh còn có cách diễn đạt nào khác để chỉ quyền sở hữu không. Trong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu về Sở hữu cách trong tiếng Anh, một cách khác để chỉ sự sở hữu. Vậy sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?

Sở hữu cách là gì ?

Sở hữu cách là một hình thức chỉ "sự sở hữu" của một người, một loài vật, hoặc một quốc gia, … đối với một người hay một vật nào đó. Cụm từ "sự sở hữu" ở đây được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Chẳng hạn, mẹ của Tom là khác với Tom "sở hữu" mẹ của anh ấy.

Trong tiếng Anh, từ of có nghĩa là của. Và để nói về "chiếc bút của Tom" chúng ta có hai cách diễn đạt. Đó là:

 • Cách 1: sử dụng cấu trúc of + danh từ

  the pen of Tom

 • Cách 2: sử dụng Sở hữu cách

  Tom's book

Trong chương này, Mình trình bày về sở hữu cách trong tiếng Anh và chương tiếp theo mình sẽ trình bày cách sử dụng của cấu trúc of + danh từ để chỉ sự sở hữu.

Qui tắc viết sở hữu cách trong tiếng Anh

A, Đối với các danh từ số ít và danh từ số nhiều mà không tận cùng là s: Thêm 's vào sau

a man's job the people's choice

men's work the crew's quarters

a woman's intuition the horse's mouth

the butcher's (shop) the bull's horns

a child's voice women's clothes

the children's room Russia's exports

Quảng cáo

B, Đối với các danh từ số nhiều tận cùng là s: Chỉ thêm dấu nháy ' vào sau

a girls' school the students' hostel

the eagles' nest the Smiths' car

C, Đối với danh từ chỉ tên riêng cổ điển tận cùng là s: Chỉ thêm dấu nháy ' vào sau

Pythagoras' Theorem

Archimedes' Law

Sophocles' plays

D, Đối với các danh từ chỉ tên riêng khác: có thể thêm 's hoặc ' vào sau

Mr Jones's (w Mr Jones' house)

Yeats's (or Yeats') poems

E, Đối với danh từ ghép (là danh từ được cấu thành bởi hai hay nhiều từ): thêm 's vào sau từ cuối cùng của danh từ đó

my brother-in-law's guitar

 • Đối với các danh từ chỉ tên mà được cấu thành bởi hai hay nhiều từ: bạn áp dụng qui tắc tương tự đó là thêm 's vào sau từ cuối cùng của danh từ đó.

  Henry the Eighth's wives the Prince of Wales's helicopter

 • Đối với các danh từ viết tắt (ví dụ như danh từ VIP, MP, …): thêm 's vào sau danh từ này

  the PM's secretary the MP's briefcase the VIP's escort

Quảng cáo

Bài tập sở hữu cách

Để làm bài tập sở hữu cách, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập sở hữu cách.

Chương tiếp theo trình bày về vấn đề gì trong tiếng Anh?

Chương sau chúng ta tiếp tục tìm hiểu Sở hữu cách và cấu trúc of + danh từ để chỉ sự sở hữu trong tiếng Anh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.