Cấu trúc, phân biệt cách dùng Neither – Neither of hay, chi tiết

Cấu trúc, phân biệt cách dùng Neither – Neither of hay, chi tiết

Cấu trúc, phân biệt cách dùng Neither – Neither of

I. Khái niệm

Neither mang ý nghĩa là “không…” và trong nhiều trường hợp được xem như dạng phủ định của both. Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đối tượng nào đó được nhắc đến.

Neither có 2 vị trí thường gặp:

Một là, đứng ở đầu câu và vị trí trong câu sẽ bị thay đổi thành “Neither + trợ động từ + S”.

Ví dụ: Neither student prepared for the finel campain.

= (Không một học sinh nào chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì).

Đứng sau từ nối giữa 2 vế câu, sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Lưu ý, trợ động từ đứng sau neither ở dạng khẳng định.

Ví dụ: I don’t eat enough vegetable, and neither do you.

= (Tôi không ăn đủ rau và bạn cũng vậy).

II. Các cấu trúc neither

a. Cấu trúc 1:

                Neither + singular noun ( Danh từ số ít)

- Ở cấu trúc này, neither đóng vai trò là một từ xác định đứng trước danh từ số ít

VD: Neither student do homework.

( Không một học sinh nào làm bài tập về nhà )

b. Cấu trúc 2

Neither of + determiner + Plural nouns ( danh từ số nhiều)

- “Neither of” trước các từ xác định a, an, the, my, his,… và danh từ số nhiều

VD: Neither of students wanted to fail in this exam

( Không một học sinh nào muốn rớt kì kiểm tra này)

c. Cấu trúc 3

Neither of + Object pronoun

VD:  Neither of us want to lose this football match

(Không ai trong chúng ta muốn thua trận bóng đá này cả)

d. Cấu trúc 4

Dùng neither trong câu trả lời ngắn

Ngoài ra, “Neither” còn xuất hiện trong câu trả lời ngắn khi một người nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý với họ.

Ví dụ:

A: I have never read this book before. (A: Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách này.).

B: Neither have I. (B: Tôi cũng thế.).

Xem thêm các loạt bài Ngữ pháp Tiếng Anh hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên