Cách sử dụng Should trong tiếng Anh (Phần 2)A. Sử dụng should sau một số động từ

    Bạn có thể sử dụng should sau một số động từ, đặc biệt là các động từ:

 •     suggest: gợi ý, đề nghị

 •     propose: đề nghị

 •     recommend: tiến cử, giới thiệu

 •     insist: nài nỉ

 •     demand: yêu cầu

Ví dụ:

- They insisted that we should have dinner with them.

(Họ nài nỉ chúng tôi dùng cơm tối với họ.)

- I demanded that we should apologise.

(Tôi yêu cầu anh ấy phải xin lỗi.)

- What do you suggest I should do?

(Bạn đề nghị tôi nên làm gì?)

Tương tự, should có thể được sử dụng sau: suggestion/proposal/recommendation/...

- What do you think of Jane's suggestion that I should buy a car?

(Anh nghĩ gì về lời gợi ý của Jane rằng tôi nên mua một chiếc xe hơi?)

và sau các cụm từ: "It's important/vital/necessary/essential that..."

- It's essential that you should be here on time.

(Điều thiết yếu là bạn nên đến đây đúng giờ.)

Quảng cáo

B. Bạn cũng có thể loại bỏ should trong tất cả các ví dụ ở phần A

Ví dụ:

- It's essential that you be here on time. (=that you should be here)

- I demanded that he apologise.

- What do you suggest I do?

Với các dạng (you be/he apologise...) đôi khi được gọi là Subjunctive (lối giả định).

Và bạn cũng có thể sử dụng với các thì Hiện tạiQuá khứ:

Ví dụ:

- It's essential that you are here on time.

- I demanded that he apologised.

Bạn cũng nên cẩn thận trong khi sử dụng suggest. Bạn không được sử dụng to ... (ví dụ: to do/to buy/ ...) sau suggest.

Ví dụ:

- What do you suggest we should do?

hoặc

- What do you suggest we do? (KHÔNG nói 'What do you suggest us to do?')

(Bạn đề nghị chúng ta nên làm gì?)

- Jane suggested that I (should) buy a car.

hoặc

- Jane suggested that I bought a car. (KHÔNG nói "Jane suggested me to buy")

(Jane đã gợi ý tôi nên mua môt chiếc xe.)

Quảng cáo

C. Sử dụng should sau một số tính từ

    Bạn có thể sử dụng should sau một số tính từ, đặt biệt là:

 •     strange: lạ lùng

 •     odd: kỳ lạ

 •     funny: buồn cười

 •     typical: điển hình

 •     natural: tự nhiên

 •     interesting: thú vị, lý thú

 •     surprised: ngạc nhiên

 •     surprising: kinh ngạc

Ví dụ:

- It's strange that he should be late. He's usually on time.

(Thật lạ lùng là anh ấy có thể trễ. Anh ấy thường đúng giờ mà.)

(- I was surprised that she should say such a thing.

(Tôi ngạc nhiên rằng cô ấy lại nói một điều như vậy.)

D. Cách sử dụng của if...should trong tiếng Anh

    "If something should happen ...": nếu điều đó xảy ra.

Ví dụ:

- If Tom should phone while I'm out, tell him I'll phone him back later.

(Nếu Tom có gọi điện trong lúc tôi ra ngoài, nói với anh ấy là tôi sẽ gọi cho anh ấy sau.)

"If Tom should phone" tương tự như "If Tom phone". Nhưng khi sử dụng với should, người nói cảm thấy khả năng xảy ra nhỏ hơn.

Ví dụ:

- I've left the washing outside. If it should rain, can you bring it in?

(Tôi đã phơi đồ ở bên ngoài. Nếu trời mưa, bạn có thể mang chúng vào được không?)

Bạn có thể đặt should ở đầu câu trong các ví dụ này (should something happen).

- Should Tom phone, can you tell him I'll phone him back later?

E. Lời khuyên với I should.../I shouldn't ...

    Bạn có thể sử dụng I should.../I shouldn't ... để đưa ra lời khuyên với ai đó.

Ví dụ:

- "Shall I leave now?" "No, I should wait a bit longer." (if I were you)

("Tôi có nên đi bây giờ không?" "Không, tôi sẽ đợi thêm chút nữa" (nếu tôi là anh))

    Ở đây, "I should wait" có nghĩa là "Nếu tôi là anh, tôi sẽ ddowij", tức là tôi khuyên anh nên đợi.

Ví dụ:

- It's very cold this morning. I should wear a coat when you go out.

(Sáng nay trời rất lạnh. Tôi sẽ mặc áo khoác khi đi ra ngoài. (nếu tôi là anh)

- I shouldn't stay up too late. You'll be tired tomorrow

(Tôi sẽ không thức khuya (nếu tôi là anh). Ngày mai anh sẽ bị mệt.)

Bài tập động từ khuyết thiếu Should

Để làm bài tập động từ khuyết thiếu Should, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Should.

Các loạt bài khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.