Cấu hình electron của Ca2+

Cấu hình electron của Ca2+ như thế nào? Cách xác định ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta làm rõ vấn đề này.

Cấu hình electron của Ca2+

Quảng cáo

1. Cấu hình electron của Ca2+

Cấu hình electron của ion Ca2+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Viết gọn: [Ne] 3s2 3p6.

⇒ Cấu hình electron của ion Ca2+ giống với cấu hình electron của khí hiếm Ar.

2. Cách xác định cấu hình electron của Ca2+

Cấu hình electron của nguyên tử Ca là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.

⇒ Số electron lớp ngoài cùng của Ca là 2.

⇒ Trong các phản ứng hóa học, nguyên tử Ca có xu hướng nhường 2 electron ở lớp ngoài cùng để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm gần nó nhất là Ar.

Ca ⟶ Ca2+ + 2e

⇒ Cấu hình electron của ion Ca2+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Viết gọn: [Ne] 3s2 3p6.

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Cho nguyên tố Ca thuộc chu kì 4, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn hóa học. Cấu hình electron của ion Ca2+

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p2.

Lời giải:

Đáp án B

Nguyên tố Ca thuộc chu kì 4, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn hóa học.

⇒ Nguyên tử Ca có 4 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng.

⇒ Cấu hình electron của Ca là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.

Ca ⟶ Ca2+ + 2e

⇒ Cấu hình electron của Ca2+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Câu 2: Cho cation X2+ có tổng số hạt mang điện là 38. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn hóa học là

A. chu kì 2, nhóm IIA.

B. chu kì 3, nhóm IIA.

C. chu kì 4, nhóm IIA.

D. chu kì 3, nhóm VIA.

Lời giải:

Đáp án C

Gọi số electron của nguyên tử X là e.

⇒ Số hạt proton của X là e.

Cation X2+ có tổng số hạt mang điện là 38.

⇒ (e – 2) + e = 38 ⇒ e = 20

⇒ Cấu hình electron của X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.

⇒ Nguyên tố X thuộc chu kì 4 (do có 4 lớp electron), nhóm IIA (do có 2 electron hóa trị, nguyên tố s).

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các ion hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác