Cấu hình electron của O2-

Dựa vào cấu hình electron ion O2-, ta biết được gì về cấu tạo nguyên tử và tính chất nguyên tố O? Để có câu trả lời, các em hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Cấu hình electron của O2-

Quảng cáo

1. Cấu hình electron của O2-

Cấu hình electron của ion O2- là 1s2 2s2 2p6.

⇒ Cấu hình electron của ion O2- giống với cấu hình electron của khí hiếm Ne.

2. Cách xác định cấu hình electron ion O2-

Cấu hình electron của nguyên tử O là 1s2 2s2 2p4.

⇒ Số electron lớp ngoài cùng của oxi là 6.

Để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất là Ne, nguyên tử oxi có xu hướng nhận thêm 2 electron để tạo thành ion O2-.

O + 2e ⟶ O2-

⇒ Cấu hình electron của ion O2- là 1s2 2s2 2p6.

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Một anion X2- có cấu hình electron giống với khí hiếm Ne. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn?

A. chu kì 2, nhóm IIA.

B. chu kì 3, nhóm IIA.

C. chu kì 2, nhóm VIA.

D. chu kì 3, nhóm VIA.

Lời giải:

Đáp án C

Anion X2- có cấu hình electron giống với khí hiếm Ne.

⇒ Cấu hình electron của X2- là 1s2 2s2 2p6.

X + 2e ⟶ X2-

⇒ Cấu hình electron của X là 1s2 2s2 2p4.

⇒ Nguyên tố X thuộc chu kì 2 (do có 2 lớp electron), nhóm VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p).

Câu 2: Cho ion X2- có tổng số hạt là 26. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Cấu hình electron của X2-

A. 1s2 2s2 2p4.

B. 1s2 2s2 2p6.

C. 1s2 2s2 2p2.

D. 1s2 2s2 2p5.

Lời giải:

Đáp án B

Gọi số electron, proton, nơtron của nguyên tử X là e, p, n.

Theo bài, ta có hệ:

(e+2)+p+n=26(e+2)+pn=10e=p ⇒ e = p = n = 8

⇒ Cấu hình electron của X là 1s2 2s2 2p4.

X + 2e ⟶ X2-

⇒ Cấu hình electron của X2- là 1s2 2s2 2p6.

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các ion hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác