Cấu hình electron của Al3+

Cấu tạo nguyên tử Al có liên hệ như thế nào với cấu hình electron của ion Al3+? Để có câu trả lời cho vấn đề này, các em không thể bỏ qua bài viết dưới đây.

Cấu hình electron của Al3+

Quảng cáo

1. Cấu hình electron của Al3+

Cấu hình electron của ion Al3+ là 1s2 2s2 2p6.

⇒ Cấu hình electron của ion Al3+ giống với cấu hình electron của khí hiếm Ne.

2. Cách xác định cấu hình electron ion Al3+

Cấu hình electron của nguyên tử Al là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 hay [Ne]3s23p1.

⇒ Số electron lớp ngoài cùng của Al là 3.

⇒ Trong các phản ứng hóa học, nguyên tử Al có xu hướng nhường 3 electron ở lớp ngoài cùng để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm gần nó nhất là Ne.

Al ⟶ Al3+ + 3e

⇒ Cấu hình electron của ion Al3+ là 1s2 2s2 2p6.

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Cho nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. Cấu hình electron của R3+

A. 1s2 2s2 2p6 3s2.

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.

C. 1s2 2s2 2p6.

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

⇒ R có 3 lớp electron và có 3 electron lớp ngoài cùng.

⇒ Cấu hình electron của R là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.

R ⟶ R3+ + 3e

Cấu hình electron của cation R3+ là 1s2 2s2 2p6.

Câu 2: Cho cation X3+ có tổng số hạt là 37. Trong hạt nhân nguyên tử, số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 3, nhóm IIIA.

B. chu kì 4, nhóm IIIA.

C. chu kì 4, nhóm VIIIB.

D. chu kì 6, nhóm IB.

Lời giải:

Đáp án A

Gọi số hạt electron, proton, notron của nguyên tử X là e, p, n.

Nguyên tử trung hòa về điện nên e = p

Theo bài, ta có hệ:

(e3)+p+n=37p+1=ne=pe=p=13n=14

⇒ Cấu hình electron của nguyên tử X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.

⇒ Nguyên tố X thuộc chu kì 3 (do có 3 lớp elctron), nhóm IIIA (do có 3 electron hóa trị, nguyên tố p).

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các ion hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác