Cài đặt môi trường ServletGiống như bất kỳ chương trình Java nào khác, bạn cần biên dịch một servlet bởi sử dụng trình biên dịch javac của Java và sau khi biên dịch ứng dụng servlet này, nó sẽ được triển khai trong một môi trường để chạy.

Cài đặt môi trường cho Servlets bao gồm các bước sau:

Cài đặt Java Development Kit

Tại bước này, bạn tải sự triển khai của Java Software Development Kit (SDK) và cài đặt biến môi trường PATH một cách thích hợp.

Bạn có thể tải SDK từ: Java SE Downloads.

Sau khi bạn tải xong, theo các chỉ dẫn đã cho để cài đặt và định cấu hình cho nó. Cuối cùng, thiết lập các biến môi trường PATH và JAVA_HOME để tham chiếu tới thư mục mà chứa java và javac, tương ứng là java_install_dir/bin và java_install_dir.

Với Windows và cài đặt SDK trong C:\jdk1.5.0_20, bạn sẽ đặt dòng sau trong C:\autoexec.bat file của bạn.

set PATH=C:\jdk1.5.0_20\bin;%PATH%
set JAVA_HOME=C:\jdk1.5.0_20

Trên Windows NT/2000/XP, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào My Computer, chọn Properties, sau đó là Advanced, và Environment Variables. Sau đó, bạn cập nhật giá trị PATH và nhấn OK.

Trên Unix (Solaris, Linux, .v.v.), nếu cài đặt SDK trong /usr/local/jdk1.5.0_20, và bạn sử dụng C Shell, thì bạn đặt dòng sau vào .cshrc file của bạn.

setenv PATH /usr/local/jdk1.5.0_20/bin:$PATH
setenv JAVA_HOME /usr/local/jdk1.5.0_20

Nếu bạn sử dụng một IDE (viết tắt của Integrated Development Environment) như Borland JBuilder, Eclipse, IntelliJ IDEA, hoặc Sun ONE Studio, thì bạn biên dịch và thực thi một chương trình đơn giản để xác nhận rằng IDE biết nơi bạn đã cài đặt Java.

Quảng cáo

Cài đặt Web Server: Tomcat

Một số Web server hỗ trợ các Servlet là có sẵn trên thị trường. Tomcat là một trong số các Web server miễn phí.

Apache Tomcat là một triển khai phần mềm Java Servlet và các công nghệ JavaServer Pages mã nguồn mở và có thể hoạt động như một Standalone Server để kiểm tra các servlet và có thể được tích hợp với Apache Web Server. Sau đây là các bước để cài đặt Tomcat trên máy của bạn:

  • Tải phiên bản mới nhất của Tomcat từ: http://tomcat.apache.org/.

  • Mở và đặt nó vào trong vị trí thích hợp. Ví dụ: trong C:\apache-tomcat-5.5.29 trên Windows, hoặc trong /usr/local/apache-tomcat-5.5.29 trên Linux/Unix và tạo biến môi trường CATALINA_HOME chỉ tới các vị trí này.

Tomcat có thể được bắt đầu bởi thực thi lệnh sau trên các thiết bị Windows:

 %CATALINA_HOME%\bin\startup.bat

 or

 C:\apache-tomcat-5.5.29\bin\startup.bat

Hoặc các lệnh sau trên Unix (Solaris, Linux, .v.v.):

$CATALINA_HOME/bin/startup.sh

or

/usr/local/apache-tomcat-5.5.29/bin/startup.sh

Sau khi cài đặt, các ứng dụng web mặc định bao gồm Tomcat sẽ là có sẵn bởi http://localhost:8080/. Nếu mọi thứ là hoàn hảo, thì nó sẽ hiển thị:

Trang chủ Tomcat

Thông tin bổ sung về định hình và chạy Tomcat có thể được tìm thấy trong: http://tomcat.apache.org

Tomcat có thể bị dừng bởi thực thi các lệnh sau trên thiết bị Windows:

C:\apache-tomcat-5.5.29\bin\shutdown
Quảng cáo

Hoặc lệnh sau trên Unix (Solaris, Linux, .v.v.):

/usr/local/apache-tomcat-5.5.29/bin/shutdown.sh

Thiết lập CLASSPATH

Khi các servlet chưa là một phần của Java Platform, Standard Edition, bạn phải đồng nhất các lớp servlet tới bộ biên dịch.

Nếu bạn đang chạy trên Windows, bạn cần đặt các dòng sau vào trong C:\autoexec.bat file.

set CATALINA=C:\apache-tomcat-5.5.29
set CLASSPATH=%CATALINA%\common\lib\servlet-api.jar;%CLASSPATH%

Trên Windows NT/2000/XP, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào My Computer, chọn Properties, sau đó là Advanced, và Environment Variables. Sau đó, bạn cập nhật giá trị CLASSPATH và nhấn OK.

Trên Unix (Solaris, Linux, .v.v.), nếu bạn đang sử dụng C Shell, bạn đặt các dòng sau vào trong .cshrc file của bạn:

setenv CATALINA=/usr/local/apache-tomcat-5.5.29
setenv CLASSPATH $CATALINA/common/lib/servlet-api.jar:$CLASSPATH

Chú ý: Giả sử thư mục phát triển của bạn là C:\ServletDevel (Windows) hoặc /usr/ServletDevel (Unix) thì bạn cần thêm các thư mục này trong CLASSPATH theo cách tương tự như bạn đã làm ở trên.

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: