Filter trong ServletServlet Filter là các lớp trong Java có thể được sử dụng trong lập trình Servlet cho các mục đích sau:

 • Để chặn các yêu cầu từ một Client trước khi chúng truy cập một nguồn tại backend.

 • Để thao tác các phản hồi từ Server trước khi chúng được gửi trở lại tới Client.

Sau đây chúng tôi đề nghị một số loại Filter sau:

 • Authentication Filters − Các Filter xác nhận

 • Data compression Filters − Các Filter nén dữ liệu

 • Encryption Filters − Các Filter mật mã hóa

 • Các Filter mà kích hoạt các sự kiện truy cập nguồn

 • Image Conversion Filters − Các Filter biến đổi hình ảnh

 • Logging and Auditing Filters − Các Filter kiểm tra log và thống kê

 • MIME-TYPE Chain Filters.

 • Tokenizing Filters .

 • XSL/T Filter − Các Filter biến đổi nội dung XML

Các Filter được triển khai trong web.xml file và sau đó map tới hoặc các tên Servlet hoặc các URL pattern.

Quảng cáo

Các phương thức Servlet Filter

Về cơ bản, một Filter là một lớp Java mà triển khai javax.servlet.Filter Interface. Interface này định nghĩa 3 phương thức:

STTPhương thức và Miêu tả
1

public void doFilter (ServletRequest, ServletResponse, FilterChain)

Phương thức này được gọi bởi container mỗi khi một cặp request/response được truyền thông qua chain.

2

public void init(FilterConfig filterConfig)

Phương thức này được triệu hồi bởi Web container để chỉ một Filter mà đang được đặt bên trong service

3

public void destroy()

Phương thức được gọi bởi Web container để chỉ một Filter bị hủy khỏi service

Ví dụ về Servlet Filter

Ví dụ sau về Servlet Filter sẽ in địa chỉ IP và thời gian hiện tại của Client. Ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu cơ bản về Servlet Filter, nhưng bạn cũng có thể viết các ứng dụng Filter phức tạp hơn bởi sử dụng cùng khái niệm này.

// Import required java libraries
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.util.*;

// Implements Filter class
public class LogFilter implements Filter {
  public void init(FilterConfig config) 
             throws ServletException{
   // Get init parameter 
   String testParam = config.getInitParameter("test-param"); 

   //Print the init parameter 
   System.out.println("Test Param: " + testParam); 
  }
  public void doFilter(ServletRequest request, 
         ServletResponse response,
         FilterChain chain) 
         throws java.io.IOException, ServletException {

   // Get the IP address of client machine.  
   String ipAddress = request.getRemoteAddr();

   // Log the IP address and current timestamp.
   System.out.println("IP "+ ipAddress + ", Time "
                    + new Date().toString());

   // Pass request back down the filter chain
   chain.doFilter(request,response);
  }
  public void destroy( ){
   /* Called before the Filter instance is removed 
   from service by the web container*/
  }
}

Biên dịch LogFilter.java theo cách thông thường và đặt class file trong <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/classes.

Ánh xạ Servlet Filter trong Web.xml

Các Filter được định nghĩa và sau đó được ánh xạ tới URL hoặc Servlet, theo cách giống như khi Servlet được định nghĩa và sau đó được ánh xạ tới một URL pattern. Tạo entry sau cho Filter trong web.xml file.

<filter>
  <filter-name>LogFilter</filter-name>
  <filter-class>LogFilter</filter-class>
  <init-param>
	 <param-name>test-param</param-name>
	 <param-value>Initialization Paramter</param-value>
  </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>LogFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Filter trên sẽ áp dụng cho tất cả Servlet bởi vì chúng ta xác định /* trong cấu hình. Bạn có thể xác định một Servlet path cụ thể nếu bạn chỉ muốn áp dụng Filter trên một số Servlet nào đó.

Quảng cáo

Sử dụng nhiều Filter trong Servlet

Ứng dụng web của bạn có thể định nghĩa một vài Filter cho một mục đích nào đó. Giả sử bạn định nghĩa hai Filter là AuthenFilterLogFilter. Phần còn lại của tiến trình sẽ giống như ví dụ trên, ngoại trừ việc bạn cần tạo một ánh xạ khác như dưới đây:

<filter>
  <filter-name>LogFilter</filter-name>
  <filter-class>LogFilter</filter-class>
  <init-param>
	 <param-name>test-param</param-name>
	 <param-value>Initialization Paramter</param-value>
  </init-param>
</filter>

<filter>
  <filter-name>AuthenFilter</filter-name>
  <filter-class>AuthenFilter</filter-class>
  <init-param>
	 <param-name>test-param</param-name>
	 <param-value>Initialization Paramter</param-value>
  </init-param>
</filter>

<filter-mapping>
  <filter-name>LogFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter-mapping>
  <filter-name>AuthenFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Thứ bậc của các Filter

Bậc của Filter trong web.xml quyết định thứ tự mà Web container áp dụng Filter tới các Servlet. Để đảo ngược thứ tự của Filter, bạn chỉ cần đảo ngược các phần tử ánh xạ Filter trong web.xml.

Trong ví dụ trên, LogFilter sẽ được áp dụng đầu tiên và sau đó áp dụng AuthenFilter tới bất kỳ Servlet nào. Nhưng trong ví dụ sau, thứ tự này sẽ bị đảo ngược.

<filter-mapping>
  <filter-name>AuthenFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter-mapping>
  <filter-name>LogFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: