Package trong ServletCấu trúc Web application bao gồm các thư mục phụ WEB-INF là chuẩn với tất cả Java Web Application và được xác định bởi Servlet API. Cung cấp một thư mục cấp độ cao nhất với tên là myapp. Cấu trúc thư mục này trông giống như sau:

/myapp
  /images
  /WEB-INF
    /classes
    /lib

Thư mục con WEB-INF chứa deployment descriptor của ứng dụng, với tên web.xml. Tất cả HTML file trong thư mục cấp độ cao nhất này là myapp. Với admin user, bạn sẽ tìm thư mục ROOT như là thư mục cha của myapp.

Tạo các Servlet trong các Package

Thư mục WEB-INF/classes chứa tất cả các Servlet class và các class file khác, trong một cấu trúc kết nối với tên package của chúng. Ví dụ, nếu bạn có tên class đầy đủ là com.myorg.MyServlet, thì servlet class này phải được đặt trong thư mục sau:

/myapp/WEB-INF/classes/com/myorg/MyServlet.class
Quảng cáo

Sau đây là một ví dụ để tạo MyServlet class với một tên package là com.myorg

// Name your package
package com.myorg; 

// Import required java libraries
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
 
public class MyServlet extends HttpServlet {
 
 private String message;
 
 public void init() throws ServletException
 {
   // Do required initialization
   message = "Hello World";
 }
 
 public void doGet(HttpServletRequest request,
          HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException
 {
   // Set response content type
   response.setContentType("text/html");
 
   // Actual logic goes here.
   PrintWriter out = response.getWriter();
   out.println("<h1>" + message + "</h1>");
 }
 
 public void destroy()
 {
   // do nothing.
 }
}

Biên dịch Servlet trong các Package

Nó không khác nhiều việc biên dịch một class có sẵn trong package. Cách đơn giản nhất là giữ java file của bạn với path đầy đủ, khi class ở trên sẽ được giữ trong com.myorg. Bạn cũng sẽ cần thêm thư mục này trong CLASSPATH.

Giả sử môi trường của bạn đã được cài đặt thích hợp, bạn vào thư mục <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/classes và biên dịch MyServlet.java như sau:

$ javac MyServlet.java

Nếu Servlet đó phụ thuộc vào bất kỳ thư viện nào, bạn phải bao các JAR file đó trên CLASSPATH. Tôi chỉ bao servlet-api.jar JAR file bởi vì tôi không sử dụng bất kỳ thư viện nào khác trong chương trình Hello World.

Dòng lệnh này sử dụng một javac compiler có sẵn mà đi kèm với Sun Microsystems Java Software Development Kit (JDK). Để lệnh này làm việc chính xác, bạn phải include vị trí của Java SDK mà bạn đang sử dụng trong biến môi trường PATH.

Nếu mọi thứ là ổn, sự biên dịch trên sẽ tạo MyServlet.class trong cùng thư mục đó.

Quảng cáo

Triển khai Servlet đã được package

Theo mặc định, một Servlet application được đặt tại path là <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT và class file sẻ ở trong <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/classes.

Nếu bạn có một tên class đầy đủ là com.myorg.MyServlet, thì servlet class này phải được đặt trong WEB-INF/classes/com/myorg/MyServlet.class và bạn sẽ cần tạo các entry sau trong web.xml file được đặt trong <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/

<servlet>
  <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.myorg.MyServlet</servlet-class>
</servlet>
 
<servlet-mapping>
  <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/MyServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>

Các entry trên để được tạo bên trong các thẻ <web-app>...</web-app> có sẵn trong web.xml file. Có nhiều entry đa dạng có sẵn trong đó, nhưng đừng lo lắng về điều này.

Điều cần làm bây giờ, bạn khởi động Tomcat server bởi sử dụng <Tomcat-installation-directory>\bin\startup.bat (trên windows) hoặc <Tomcat-installation-directory>/bin/startup.sh (trên Linux/Solaris .v.v.) và cuối cùng gõ http://localhost:8080/HelloWorld trong hộp địa chỉ của trình duyệt. Nếu mọi thứ là ổn, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Hello World

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: