Ví dụ về ServletServlet là các lớp Java mà phục vụ các yêu cầu HTTP và triển khai javax.servlet.Servlet interface. Các lập trình viên ứng dụng web viết các Servlet mà kế thừa javax.servlet.http.HttpServlet, một lớp abstract mà triển khai Servlet Interface và được thiết kế riêng biệt để xử lý các yêu cầu HTTP.

Code mẫu cho Hello World

Dưới đây là cấu trúc code mẫu cho một ví dụ servlet để viết Hello World:

// Import required java libraries
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

// Extend HttpServlet class
public class HelloWorld extends HttpServlet {
 
 private String message;

 public void init() throws ServletException
 {
   // Do required initialization
   message = "Hello World";
 }

 public void doGet(HttpServletRequest request,
          HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException
 {
   // Set response content type
   response.setContentType("text/html");

   // Actual logic goes here.
   PrintWriter out = response.getWriter();
   out.println("<h1>" + message + "</h1>");
 }
 
 public void destroy()
 {
   // do nothing.
 }
}
Quảng cáo

Biên dịch một Servlet

Đặt code trên trong HelloWorld.java file và đặt file này trong C:\ServletDevel (Windows) hoặc /usr/ServletDevel (Unix), sau đó bạn sẽ cần thêm những thư mục này trong CLASSPATH.

Giả sử bạn đã cài đặt môi trường một cách thích hợp, bạn vào thư mục ServletDevel và biên dịch HelloWorld.java như sau:

$ javac HelloWorld.java

Nếu Servlet này phụ thuộc vào bất kỳ thư viện nào, bạn phải bao gồm những JAR file này trên CLASSPATH. Tôi chỉ bao servlet-api.jar file bởi vì tôi không sử dụng bất kỳ thư viện nào khác trong chương trình Hello World này.

Dòng lệnh này sử dụng bộ biên dịch Java có sẵn với JDK. Để lệnh này làm việc một cách thích hợp, bạn phải bao vị trí của Java JDK bạn đang sử dụng trong biến môi trường PATH.

Nếu mọi thứ là ổn, sự biên dịch trên sẽ tạo HelloWorld.class file trong cùng thư mục. Phần tiếp sẽ giải thích cách một servlet đã được biên dịch sẽ được triển khai như thế nào.

Sự triển khai Servlet

Theo mặc định, một ứng dụng servlet được đặt tại path <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT và class file sẽ ở trong <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/classes.

Nếu bạn đã có tên class đầy đủ của com.myorg.MyServlet, thì lớp servlet này phải được đặt trong WEB-INF/classes/com/myorg/MyServlet.class.

Bây giờ, sao chép HelloWorld.class vào trong <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/classes và tạo các entry sau trong web.xml file, được đặt trong <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT/WEB-INF/

<servlet>
  <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
  <servlet-class>HelloWorld</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
  <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
  <url-pattern>/HelloWorld</url-pattern>
</servlet-mapping>

Các entry trên để được tạo bên trong các thẻ <web-app>...</web-app> có sẵn trong web.xml file. Có nhiều entry đa dạng có sẵn trong đó, nhưng đừng lo lắng về điều này.

Điều cần làm bây giờ, bạn khởi động Tomcat server bởi sử dụng <Tomcat-installation-directory>\bin\startup.bat (trên windows) hoặc <Tomcat-installation-directory>/bin/startup.sh (trên Linux/Solaris .v.v.) và cuối cùng gõ http://localhost:8080/HelloWorld trong hộp địa chỉ của trình duyệt. Nếu mọi thứ là ổn, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Ví dụ Servlet

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: