Redirect Page trong ServletNói chung, Redirect page được sử dụng khi một tài liệu di chuyển tới một địa chỉ mới và chúng ta cần gửi Client tới vị trí mới này hoặc có thể vì cân bằng tải (load balancing) hoặc là do ngẫu nhiên.

Cách đơn giản nhất để Redirect một yêu cầu tới page khác là sử dụng phương thức sendRedirect() của đối tượng response. Sau đây là cú pháp của phương thức:

public void HttpServletResponse.sendRedirect(String location)
throws IOException 

Phương thức này gửi phản hồi trở lại trình duyệt cùng với status code và vị trí trang mới. Bạn cũng có thể sử dụng setStatus() và setHeader() cùng nhau để nhận được kết quả tương tự:

....
String site = "http://www.newpage.com" ;
response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY);
response.setHeader("Location", site); 
....
Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách một Servlet thực hiện redirect page tới vị trí khác.

import java.io.*;
import java.sql.Date;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class PageRedirect extends HttpServlet{
  
 public void doGet(HttpServletRequest request,
          HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException
 {
   // Set response content type
   response.setContentType("text/html");

   // New location to be redirected
   String site = new String("http://www.photofuntoos.com");

   response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY);
   response.setHeader("Location", site);  
  }
} 

Biên dịch Servlet trên và tạo các entry sau trong web.xml:

....
 <servlet>
   <servlet-name>PageRedirect</servlet-name>
   <servlet-class>PageRedirect</servlet-class>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
   <servlet-name>PageRedirect</servlet-name>
   <url-pattern>/PageRedirect</url-pattern>
 </servlet-mapping>
....

Bây giờ, khi chúng ta gọi Servlet này bởi sử dụng URL là http://localhost:8080/PageRedirect. Nó sẽ đưa bạn tới URL đã cho là http://www.photofuntoos.com.

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: