Soạn bài Cảm hứng và sáng tạo - Kết nối tri thức

Với soạn bài Thực hành đọc: Cảm hứng và sáng tạo trang 88, 89, 90, 91 Ngữ văn lớp 12 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 12.

Soạn bài Cảm hứng và sáng tạo - Kết nối tri thức

Quảng cáo

* Nội dung chính: Văn bản để cập đến cảm hứng và vai trò của cảm hứng trong cuộc sống.

Soạn bài Cảm hứng và sáng tạo | Hay nhất Soạn văn 12 Kết nối tri thức

* Một số điều cần lưu ý khi đọc văn bản:

Câu 1 (trang 88 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Vấn đề cảm hứng và vai trò của cảm hứng được bàn luận trong văn bản; tầm quan trọng của vấn đề đó đối với đời sống của cá nhân và cộng đồng.

Trả lời:

- Cảm hứng và vai trò của cảm hứng được bàn luận kĩ và chi tiết ở trong văn bản.

- Đây cũng là vấn đề có tính ảnh hưởng cao tới đời sống của mỗi cá nhân và cộng động xã hội.

Quảng cáo

Câu 2 (trang 88 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Cách diễn giải về cảm hứng; vai trò của cảm hứng trong sáng tạo; phạm vi ảnh hưởng của cảm hứng đối với cá nhân, cộng đông; mối quan hệ giữa cảm húng và trí tuệ, giữa cảm hứng và tự do,…

Trả lời

- Văn bản diễn giải chi tiết và rõ ràng khái niệm về cảm hứng cũng như vai trò của nó trong sáng tạo.

- Văn bản nhấn mạnh phạm vi ảnh hưởng của cảm hứng trong đời sống với mỗi cá nhân, cộng đồng.

- Tác giả cũng đưa ra cho người đọc bằng chứng về mối quan hệ mật thiết giữa cảm hứng và trí tuệ, giữa cảm hứng và tự do cho độc giả

Câu 3 (trang 88 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Quan điểm, thái độ của tác giả khi bàn về vấn đề cảm hứng trong hoạt động sáng tạo của con người.

Trả lời

Quan điểm, thái độ của tác giả được thể hiện rõ ràng và logic qua từng luận điểm trong bài.

Quảng cáo

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 12 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên