Học viện Kỹ thuật Quân sự hệ Quân sự (năm 2024)Bài viết cập nhật thông tin đề án tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự hệ Quân sự năm 2024 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các ngành học và chỉ tiêu của từng ngành ....

Học viện Kỹ thuật Quân sự hệ Quân sự (năm 2024)

I. Giới thiệu

- Tên trường: Học viện Kỹ thuật Quân sự

- Tên tiếng Anh: Military Technical Academy (MTA)

- Mã trường: KQH

- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông

- Loại trường: Quân sự

- Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- SĐT: 069.515200

- Email: info@mta.edu.vn

- Website: http://mta.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatquansu/

II. Thông tin tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo kỹ sư quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước (Thí sinh có hộ khẩu miền Bắc: tính từ Quảng Bình trở ra; miền Nam: tính từ Quảng Trị trở vào).

3. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước (63 tỉnh, thành phố).

- Sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào học viện được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) trong nhóm các trường gồm: HV Quân y, HV Khoa học quân sự theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh.

- Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

- Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 112 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 07 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ĐH ngoài Quân đội.

4.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đại học năm 2024 theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

5. Tổ chức tuyển sinh

- Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

6. Chính sách ưu tiên

- Ưu tiên khu vực và đối tượng: Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2024.

- Các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG bậc THPT.

7. Học phí

- Thí sinh trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự được bao cấp về kinh phí đào tạo và phụ cấp sinh hoạt theo quy định của Bộ Quốc phòng.

8. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

- Hồ sơ sơ tuyển: Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS các đơn vị quận, huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Hồ sơ xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại trường THPT (Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT), thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) vào Học viện Kỹ thuật Quân sự.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG THPT:

8.1. Xét tuyển thẳng:

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu cuat Bộ GD&ĐT.

- Giấy tờ minh chứng thuộc diện xét tuyển thẳng (Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia).

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

- Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển).

8.2. Đăng ký ưu tiên xét tuyển:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT.

- Giấy chứng minh thuộc diện ưu tiên xét tuyển (Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọ HSG quốc gia).

- Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển phải đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở GD&ĐT.

8.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển HSG THPT

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT.

- Giấy tờ chứng minh diện xét tuyển HSG THPT: Giấy chứng nhận đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương); chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS hoặc TOEFL iBT.

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT.

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 02 ảnh chân dung cơ 4x6.

- Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển HSG THPT nộp về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển).

9. Lệ phí xét tuyển

- Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng

10. Thời gian đăng kí xét tuyển

- Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

11. Ký hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ458

- Địa chỉ: Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 069 515226.

- Email: tuyensinh@mta.edu.vn.

- Website: http://www.mta.edu.vn.
Đào tạo kỹ sư quân sự

7860220

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh


- Thí sinh có nơi thường trú phía Bắc298

+ Thí sinh Nam285

+ Thí sinh Nữ13

- Thí sinh nơi thường trú phía Nam160

+ Thí sinh Nam153

+ Thí sinh Nữ07

12. Thông tin tư vấn tuyển sinh

(1) Thí sinh xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2022 và các thông báo bổ sung khác tại website trường Học viện Kỹ thuật Quân sự: http://mta.edu.vn/

(2) Thí sinh có thể liên lạc với nhà trường qua địa chỉ sau:

- T: 069.515200

- Email: info@mta.edu.vn

- Website: http://mta.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/hocvienkythuatquansu/

III. Điểm chuẩn các năm

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Học viện Kỹ thuật Quân sự từ năm 2019 - 2022

Đối tượng

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

(Xét thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch Covid-19)

Xét theo KQ thi THPT

Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG bậc THPT

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía BắcXét tuyển thí sinh nam

24,35

26,50

25,90

28,93

26,05

23,90

Xét tuyển thí sinh nữ

26,35

28,15

28,05


28,15

27,90

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía NamXét tuyển thí sinh nam

22,35

25

24,45

26,07

24,40

23,15

Xét tuyển thí sinh nữ

25,05

27,55

27,25

29,23

27,80

27,15

IV. Học phí

- Thí sinh trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự được bao cấp về kinh phí đào tạo và phụ cấp sinh hoạt theo quy định của Bộ Quốc phòng.

V. Chương trình đào tạo

Ngành/ đối tượng

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Đào tạo kỹ sư quân sự

7860220

A00, A01

512

Thí sinh hộ khẩu miền Bắc333

Thí sinh nam285

Thí sinh nữ13

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển - thí sinh nam32

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển - thí sinh nữ3

Thí sinh hộ khẩu miền Nam179

Thí sinh nam154

Thí sinh nữ6

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển - thí sinh nam6

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển - thí sinh nữ17

VI. Một số hình ảnh về Học viện Kỹ thuật Quân sự ( hệ quân sự )

Học viện Kỹ thuật Quân sự hệ Quân sự (năm 2024)

Học viện Kỹ thuật Quân sự hệ Quân sự (năm 2024)

Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) (năm 2024)

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên