Trường Sĩ quan Đặc công (năm 2024)Bài viết cập nhật thông tin đề án tuyển sinh Trường Sĩ quan Đặc công năm 2024 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các ngành học và chỉ tiêu của từng ngành ....

Trường Sĩ quan Đặc công (năm 2024)

I. Giới thiệu

Tên trường: Trường Sĩ quan Đặc công

Tên tiếng Anh: Officer of the Vietnamese Special Forces (OVSF)

Mã trường: DCH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Đại học

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

SĐT: 0243.3840.625

Email: tuyensinh.sqdc@gmai.com

Website: http://tsqdc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongSiQuanDacCong

II. Thông tin tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm xét tuyển); quân nhân chuyên nghiệp; công nhân viên quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm xét tuyển);

Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển thí sinh nam trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam trong cả nước (63 tỉnh, TP).

- Sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào trường được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) trong nhóm các trường gồm: HV Hậu cần, HV Hải quân, HV Biên phòng, HV PK-KQ (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh.

- Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

- Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của HV Kỹ thuật quân sự.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Trên cơ sở phổ điểm kết quả thi THPT năm 2021, Nhà trường xây dựng phương án ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Binh chủng Đặc công và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Khi có quyết định phê duyệt phương án ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Nhà trường.

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

(a) Trường Sĩ quan Đặc công chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công, dự Kỳ thi THPT năm 2021 để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào Nhà trường;

(b) Trường hợp thí sinh không gửi hoặc gửi không đủ hồ sơ xét tuyển, đăng ký không đúng tổ hợp xét tuyển của trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đúng theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1.

(c) Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển hoặc nộp hồ sơ xét tuyển vào Nhà trường không cùng nhóm trường được đăng ký xét tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào Nhà trường.

Sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội, cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo nhóm trường theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh vào các trường như sau:

Nhóm 1: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin.

Nhóm 2: Gòm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không - Không quân (hệ Kỹ sư hàng không).

(d) Trong xét tuyển đợt 1, Trường Sĩ quan Đặc công chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển vào Nhà trường, đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.

(e) Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, Nhà trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Binh chủng Đặc công, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(f) Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Đặc công, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tổ chức tuyển sinh

Thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (gọi chung là Ban TSQS cấp huyện);

Quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là Ban TSQS cấp trung đoàn);

6. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2022 theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

7. Học phí

Học viên, sinh viên không phải đóng học phí.

8. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện; thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương;

Thí sinh phải trực tiếp đến Ban TSQS cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (đối với quân nhân tại ngũ) đăng ký, tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ tuyển sinh; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đúng thời gian quy định.

Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Đặc công thì mới được tham gia xét tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển vào khối trường thuộc Bộ Công an hoặc hệ quân sự của trường Quân đội khác thì không được làm hồ sơ sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công.

9. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

10. Thời gian xét tuyển

Thời gian sơ tuyển: Từ ngày 15/3 – 20/4/2022.

11. Mã ngành đào tạo, địa bàn, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

Mã trường

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

- Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 069506155.

DCH

59

Đào tạo đại học quân sự

* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

7860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Bắc

38

- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Nam

21

12. Thông tin về tư vấn tuyển sinh

(1) Thí sinh xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2022 và các thông báo bổ sung khác tại website trường Sĩ quan Đặc công: http://tsqdc.edu.vn/

(2) Thí sinh có thể liên lạc với nhà trường qua địa chỉ sau:

SĐT: 0243.3840.625

Email: tuyensinh.sqdc@gmai.com

Website: http://tsqdc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongSiQuanDacCong

III. Điểm chuẩn các năm

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Sĩ quan Đặc công từ năm 2019 – 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Chỉ huy tham mưu Đặc công

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

19,90

24,15

- Xét theo KQ thi THPT: 23,90

- Xét theo KQ thi THPT: 24,00

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

19,60

23,60

- Xét theo KQ thi THPT: 24,30

- Xét theo KQ thi THPT: 20,15

IV. Học phí

Trường Sĩ quan Đặc công là một trường quân đội thuộc Bộ Quốc phòng. Trường tập trung đào tạo các cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kĩ thuật cho bỉnh chủng đặc công phục vụ Quân Đội Việt Nam. Theo quy định của Luật giáo dục, học viên khi theo học tại đây sẽ được miễn hoàn toàn học phí.

V. Chương trình đào tạo

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

Mã trường

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

- Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 069506155.

DCH

59

Đào tạo đại học quân sự

* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

7860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Bắc

38

- Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Nam

21

VI. Một số hình ảnh

Trường Sĩ quan Đặc công (năm 2024)

Trường Sĩ quan Đặc công (năm 2024)

Trường Sĩ quan Đặc công (năm 2024)

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


ma-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên