Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 12: MusicUnit 12: Music

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 12: Music

1. Phân biệt các phụ âm: /s/ - /z/

/s/: Đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn. Khi phát âm /s/ âm luồng hơi trong miệng chà xát hơn các âm xát khác. Thanh âm không rung.

Ví dụ: said, bus, piece, price,…

/z/: Đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên, phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn khi luồng hơi được đẩy ra ngoài. Thanh âm rung.

Ví dụ: zoo, please, zip, buzz, prize,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /s/

"c" được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y.

Ví dụ: city, bicycle, center,…

Ngoại lệ: soccer, sceptic,…

"s" được phát âm là /s/ khi "s" đứng đầu một từ.

Ví dụ: see, sad, sing, song, sit,…

Ngoại lệ: sure, sugar,…

"s" được phát âm là /s/ khi "s" ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm.

Ví dụ: most, describe, display,…

Ngoại lệ: cosmic, cosmetics, dessert,…

"s" được phát âm là /s/ khi "s" ở cuối một từ đi sau f, k, p, tgh.

Ví dụ: laughs, nets, streets, kicks, books,…

2.2. Phụ âm /z/

"s" được phát âm là /z/ khi "s" ở bên trong một chữ và đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ u, ia, io.

Ví dụ: houses, noses, lose, rise,…

Ngoại lệ: base, case, loose,…

"s" được phát âm là /z/ khi "s" ở cuối từ một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau một phụ âm không phải f, k, p, tgh.

Ví dụ: as, is, his, pens, coins, forms,…

Ngoại lệ: us, bus, plus, crisis,…

"x" được phát âm là /z/.

Ví dụ: xylophone, xenophobia,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Susan loves classical music.

b. I like to listen to jazz records.

c. My aunt likes to watch the film “The Sound of Music”.

d. But my cousin prefers going to concerts.

e. He’s won the first prize for singing folk songs.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 12 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-music.jsp