Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 12: Music (Phần 2)Unit 12: Music

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 12: Music (Phần 2)

Ôn lại dạng câu hỏi tìm thông tin (Wh-questions)

2.1. Câu hỏi chủ ngữ (who và what)

Cấu trúc: What/Who + động từ + … ?

Ví dụ: What happened last night?

Who opened the window?

2.2. Câu hỏi tân ngữ (Whom/What)

Cấu trúc: Whom / What + Trợ động từ (do/ does/ did) + Chủ ngữ + Động từ + … ?

Ví dụ: What did you do yesterday?

Whom did you meet yesterday?

2.3. Câu hỏi bổ ngữ:

Cấu trúc: When/Where/Why + Trợ động từ (be/do/does/did) + Chủ ngữ + Động từ + … ?

Ví dụ: Where are you now?

When will he go abroad?

Why are you so worried?

Ngoài ra chúng ta còn 2 đại từ nghi vấn là “whose”“which”:

+ Whose: được dùng làm chủ ngữ của động từ, dùng để hỏi về sự sở hữu “của ai”.

Cấu trúc: Whose + động từ to-be + Danh từ/Đại từ?

Ví dụ: Whose is that book?

Whose are they?

+ Which: được dùng cho cả người và vật, mang tính lựa chọn cao hơn What.

Ví dụ: Which is your favorite subject?

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 12 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-music.jsp