Unit 12 lớp 10: SpeakingUnit 12: Music

B. Speaking (Trang 126-127 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Read what Ha Anh says about music. (Hãy đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

Hướng dẫn dịch:

"Vâng, tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban nhạc Backstreet Boys - họ hát rất dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn chấn bất kì lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi nghe chúng vào mọi lúc. Tôi có một máy Walkman vì thế tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài. Ở nhà, tôi luôn mở đài và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi."

Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of music does Ha Anh like? (Hà Anh thích thể loại nhạc nào?)

=> Ha Anh likes pop music.

2. Why does she listen to it? (Tại sao cô ấy nghe nó?)

=> Because it keeps her happy.

3. What is her favourite band? (Bạn nhạc ưa thích nhất của cô ấy là gì?)

=> Her favourite band is the Backsireet Boys.

4. When does she listen to music? (Khi nào cô ấy nghe nhạc?)

=> She listens to music all the time.

Task 2. Work in groups. Ask your partners questions to get information to complete the lable below. (Làm việc nhóm. Hỏi các bạn trong nhóm các câu hỏi để lấy thông tin để hoàn thành bảng dưới đây.)

Câu hỏi gợi ý:

A: What kind of music do you like?

B: I like classical music.

A: Why do you like it?

B: Because it is relaxing.

A: What's your favourite band?

B: I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.

A: What piece of music do you like best?

B: I like the "Nocturne in C" by Chopin.

A: When do you listen to this music?

B: I usually listen to this kind of music when I feel tired.

Điền thông tin vào bảng:

Partner 1 Partner 2
Kind of music Pop music Folk music
Reasons for listening to music Relaxing sweet and gentle
Favorite band/ musician The ATB/ Anh Tuyet Ngoc Khue
Favorite song/ piece of music Nocturne in C Ba toi
When listen to music When feeling tired After finish my homework

Task 3. Now report what you have found out about your partners. (Bây giờ thuật lại những gì em đã tìm hiểu được về các bạn cùng nhóm.)

B likes classical music but C prefer folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 12 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-music.jsp