Unit 12 lớp 10: ReadingUnit 12: Music

A. Reading (Trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và ghép mỗi mô tả với một loại hình âm nhạc.)

1 - b2 - e3 - d4 - a5 - c

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Có hai thứ làm con người khác hẳn với mọi loài vật. Đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc hoàn toàn khác với ngôn ngữ, tuy nhiên con người có thể dùng âm nhạc để truyền đạt - đặc biệt là để biểu lộ cảm xúc. Cũng giống như đọc, viết và nói, âm nhạc có thể diễn tả ý tưởng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể biểu hiện sự giận dữ, tình yêu, sự thù ghét hay tình bạn; nó cùng có thể nói lên niềm hy vọng và mơ ước.

Âm nhạc là một phần thiết yếu trong đời sống của chúng ta. Người ta chơi nhạc trong hầu hết các sự kiện quan trọng, và vào các dịp đặc biệt để tạo không khí chung. Nó làm cho bầu không khí lễ hội thêm vui và làm cho đám tang trở nên trang trọng và buồn thảm hơn. Ban đêm âm nhạc ru trẻ thơ vào giấc ngủ và đánh thức đám học trò dậy vào buổi sáng.

Trên hết âm nhạc giúp con người giải trí. Nó khiến mọi người thấy hạnh phúc và phấn chấn. Nó khơi dậy mọi giác quan. Trong thực tế âm nhạc giải trí luôn là một ngành kinh doanh lớn. Đó là ngành công nghiệp có lợi nhuận tiền tỉ. Thật khó mà hình dung cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc.

Task 1. The words/phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences. (Tất cả những từ/cụm từ trong khung dưới đây đều có trong bài đọc. Dùng chúng để hoàn thành các câu.)

1. communicate2. lull3. delights4. integral part
5. solemn6. emotion7. mournful
lull     : ru (ngủ)
delights   : làm vui vẻ, dễ chịu
integral part: phần thiết yếu
solemn    : trang nghiêm
emotion   : tình cảm, cảm xúc
mournful   : tang thương, buồn thảm

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the two things that make humans diffirent from other animals? (Hai điều gì làm con người khác với các loài động vật?)

=> The two things that make humans different from other animals are language and music.

2. Why is music a powerful means of communication? (Tại sao âm nhạc là một cách thức giao tiếp (truyền đạt) mạnh mẽ?)

=> Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.

3. How can music set the tone for a events and special occasions? (Âm nhạc có thể tạo âm điệu chung cho các sự kiện và các dịp đặc biệt như thế nào?)

=> It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. How can music entertain? (Âm nhạc có thể giúp giải trí như thế nào?)

=> It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.

5. Why has music always been a big business? (Tại sao âm nhạc đã luôn luôn là một ngành kinh doanh lớn?)

=> Because it is now a billion-dollar industry.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the questions below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

1. How many roles of music are mentioned in the text? (Có bao nhiêu vai trò của âm nhạc đã được đề cập trong đoạn văn?)

=> There are five roles of music mentioned in the text.

2. In your opinion, which of the roles of music is the most important? (Theo ý kiến của bạn, vai trò nào trong số các vai trò của âm nhạc là quan trọng nhất?)

=> In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one's anger, love, hate or friendship and convey one's hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 12 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-music.jsp